"Dzisiaj podpisujemy umowy na 8,8 mld zł, z czego dofinansowanie unijne wynosi 4,9 mld zł" - powiedział podczas uroczystości podpisania umów wiceminister rozwoju Jerzy Kwieciński. Jak zaznaczył, "dajemy kolejny bardzo silny impuls dla naszej gospodarki, bo te inwestycje będą realizowane w całym kraju".

Dodał, że w ten sposób realizowana jest Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. "Strategia, w ramach której chcemy, żeby inwestycje, w tym inwestycje transportowe, były realizowane w całym naszym kraju" - zaznaczył.

Jak podkreślił, dziesięć inwestycji to projekty z zakresu niskoemisyjnego transportu publicznego. Obejmują m.in. budowę dwóch odcinków II linii metra, budowę nowych tras tramwajowych, nowy tabor tramwajowy i autobusowy. Prace realizowane będą w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Bydgoszczy, Gliwicach i Jaworznie.

W sumie zawarto już 35 umów o wartości ponad 13 mld zł, w tym prawie 7 mld zł to dofinansowanie unijne. Jak wyjaśniono, to prawie 68 proc. alokacji środków Programu Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) na transport miejski.

Jak powiedział wiceminister rozwoju Witold Słowik, w ciągu ostatniego miesiąca udało się podpisać umowy, których wartość przekracza 20 mld zł. Świadczy to, jak zaznaczył, "o znacznym przyspieszeniu kontraktacji programu".(PAP)

Magdalena Jarco