Minezit SE wezwał PKP Cargo do zapłaty 27 mln euro za udziały AWTWarszawa, 03.10.2017 (ISBnews) - PKP Cargo otrzymało zawiadomienie o odstąpieniu przez Minezit SE (MSE) od zawartego porozumienia w sprawie współpracy nad wspólnym projektem joint-venture i jednocześnie zostało wezwane do zapłaty ceny opcji sprzedaży 15 tys. udziałów Advanced World Transport (AWT) w wysokości 27 mln euro w terminie 20 dni roboczych, podało PKP Cargo.

"Zarząd PKP Cargo informuje, iż spółka posiada zabezpieczone środki na zapłatę ceny opcji sprzedaży" - czytamy w komunikacie.

Wcześniej PKP Cargo podało, że nie osiągnęło z MSE konsensusu w terminie określonym w porozumieniu zawartym w czerwcu br., w wyniku czego PKP Cargo może być zobowiązane do zapłacenia na rzecz MSE ceny opcji sprzedaży 20% AWT w wysokości 27 mln euro.

W czerwcu br. PKP Cargo zawarło porozumienie z Minezit SE (MSE) ws. zasad współpracy nad wspólnym projektem joint-venture (JV), dotyczącym realizacji wspólnego projektu, którego realizacja miała być sposobem rozliczenia opcji sprzedaży udziałów MSE stanowiących 20% kapitału zakładowego AWT.

Zgodnie z postanowieniami porozumienia, spółki miały do 30 września 2017 r.: zakończyć negocjacje warunkowej umowy wspólników, określić wkład niepieniężny (aport), który miałby zostać wniesionym do joint-venture przez PKP Cargo, a także zakończyć negocjacje warunkowej umowy najmu zwrotnego, która miałaby być zawarta pomiędzy spółką joint-venture a PKP Cargo.

PKP Cargo zadebiutowało w październiku 2013 r. na warszawskiej giełdzie. Spółka działa w segmentach: przewozów towarów, intermodalnych, spedycji, oraz napraw taboru, posiada własne zaplecze modernizacyjne i własne terminale przeładunkowe. Spółka jest przewoźnikiem nr 1 w Polsce (47,8% udziału w rynku według masy i 55,9%% według pracy przewozowej w 2015 r.) oraz drugim przewoźnikiem w Unii Europejskiej.

(ISBnews)