Rząd przyjął projekt nowelizacji prawa restrukturyzacyjnegoWarszawa, 03.10.2017 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy prawo restrukturyzacyjne oraz ustawy kodeks postępowania administracyjnego, przedłożony przez ministra sprawiedliwości, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

"Przewidziane zmiany umożliwią udzielanie dozwolonej prawem unijnym pomocy publicznej na restrukturyzację małych i średnich przedsiębiorstw – bez dokonywania jej indywidualnej notyfikacji Komisji Europejskiej. Oznacza to, że zostanie wyeliminowana konieczność każdorazowego oczekiwania na decyzję KE przed wsparciem przedsiębiorcy pomocą z zasobów państwowych w postępowaniu restrukturyzacyjnym. Obecnie na wydanie decyzji przez Komisję Europejską w sprawie pomocy indywidualnej na restrukturyzację czeka się ok. 15 miesięcy. W praktyce uniemożliwia to przeprowadzenie skutecznej restrukturyzacji ze wsparciem środków publicznych. Po zmianach, polskie organy sądowe i administracyjne będą oceniać, czy udzielenie pomocy publicznej jest dozwolone" - czytamy w komunikacie.

Znowelizowane przepisy prawa restrukturyzacyjnego odnoszą się do „Programu pomocowego przewidującego udzielanie pomocy w celu ratowania i restrukturyzacji małych i średnich przedsiębiorców", który został już warunkowo zatwierdzony przez Komisję Europejską. Jego wdrożenie jest uzależnione od wejścia w życie zmienionej ustawy Prawo restrukturyzacyjne, podano także.

CIR podało, że program obejmuje rozwiązania, które mają znaleźć się w rozporządzeniu wydanym przez ministra rozwoju i finansów na podstawie zawartego w projekcie ustawy upoważnienia.

"Wydanie rozporządzenia umożliwi udzielanie pomocy na restrukturyzację, a także na ratowanie lub tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne, przede wszystkim w formie pożyczki – bez długotrwałej procedury notyfikacyjnej, która znacznie ogranicza skuteczność udzielania wsparcia małym i średnim przedsiębiorcom znajdującym się w trudnej sytuacji. O tzw. pomoc na ratowanie lub tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne będą mogli ubiegać się tylko przedsiębiorcy, wobec których nie toczy się postępowanie restrukturyzacyjne" - czytamy dalej.

Jednocześnie przewidziano zmianę w kodeksie postępowania administracyjnego, dotyczącą ulgi w wykonaniu administracyjnej kary pieniężnej stanowiącej pomoc publiczną, tak aby ułatwić jej udzielanie i zapewnić spójność obu ustaw, podano także.

Nowe regulacje wejdą w życie po 14 dniach od daty ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

(ISBnews)