Dotychczas Łukasz Wojdyga pełnił funkcję zastępcy dyrektora Departamentu Współpracy Międzynarodowej MNiSW oraz pełnomocnika ministra nauki i szkolnictwa wyższego ds. utworzenia Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA).

Jak informuje MNiSW w przesłanym PAP komunikacie prasowym, Wojdyga jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 2008–2017 był zastępcą, a następnie dyrektorem w Centrum Współpracy Międzynarodowej Politechniki Warszawskiej. W 2016 roku został stypendystą Departamentu Stanu USA w ramach programu EducationUSA Leadership Institute. Jest autorem publikacji oraz częstym gościem konferencji i seminariów z zakresu umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego oraz zarządzania mobilnością naukową i dydaktyczną studentów, doktorantów i pracowników akademickich.

NAWA oficjalnie rozpoczęła działalność 1 października br. Agencja będzie działać na rzecz umiędzynarodowienia polskiej nauki poprzez wspieranie międzynarodowej współpracy naukowej i wymiany akademickiej.

"Mam wielką satysfakcję, że powołujemy do życia instytucję, która zintensyfikuje wymianę akademicką, uwolni potencjał naszych uczelni i instytucji naukowych oraz wypromuje Polskę, jako miejsce o ogromnych możliwościach edukacyjnych i naukowych. Instytucję, która będzie potężnym impulsem do rozwoju osobistego, rozwoju państwa, a także nauki na skalę globalną" - podkreśla w komunikacie prasowym minister nauki i szkolnictwa wyższego, wicepremier Jarosław Gowin.

Z programów stypendialnych i grantowych NAWY będą mogli skorzystać studenci, doktoranci, młodzi naukowcy, instytucje naukowe i organizacje pozarządowe - zapowiada MNiSW. Działalność Agencji ma zdynamizować współpracę i wymianę międzynarodową pomiędzy poszczególnymi uczelniami i jednostkami naukowymi, np. poprzez pobyt kadry akademickiej w zagranicznych ośrodkach naukowych czy wsparcie finansowe dla rozwoju kierunków stworzonych z myślą o studentach zagranicznych.

Jednym z najważniejszych celów NAWY jest odwrócenie negatywnego trendu, jakim jest drenaż najwybitniejszych uczonych z murów polskich uczelni. Agencja będzie wspierać powroty wybitnych polskich naukowców do kraju poprzez uruchomienie wsparcia finansowego dla polskich ośrodków przy tworzeniu atrakcyjnych ofert pracy i dofinansowywaniu powrotów.

Oprócz tego, innym zadaniem Agencji będzie upowszechnianie języka polskiego poza granicami kraju i podnoszenie jego rangi jako języka obcego. Jak zapowiada ministerstwo, NAWA przekaże środki na promocję nauki języka polskiego jako obcego i będzie rozwijać kontakty z ośrodkami akademickimi i instytucjami zajmującymi się taką działalnością.

NAWA ma dopełnić system tworzony przez dwie inne agencje: Narodowe Centrum Nauki oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Agencja zastąpi Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej, zaś jej budżet będzie wynosić ok. 140 mln zł. W przyszłości NAWA będzie również mogła zostać operatorem środków unijnych, podobnie jak np. NCBR.

Kadencja dyrektora agencji trwa pięć lat. (PAP)

autor: Katarzyna Florencka

edytor: Anna Ślązak