Coraz częściej mamy do czynienia z sytuacją, że pracownicy firm – które są klientami banków, jak i samych banków pracują w domu. Klienci informują nas o swoich potrzebach w zakresie gwarancji oraz akredytyw i oczekują odpowiedzi w czasie rzeczywistym. Dlatego tworzymy nowe rozwiązania i modyfikujemy istniejące, aby przyspieszyć procesy obsługi i zdigitalizować je w maksymalnym stopniu.

Początek zmian technologicznych widocznych dla naszych klientów związany był z wdrożeniem elektronicznej platformy do składania zleceń udzielenia gwarancji. Dyspozycje składane wcześniej, w formie papierowej, wypełniane przez zakreślanie odpowiednich punktów, zostały przeniesione na platformę internetową. Zdarzało się, że papierowe zlecenia wysyłane przez klientów pocztą kurierską czy tradycyjnym listem nie docierały do właściwych pracowników w odpowiednim terminie. Czas poświęcony na poszukiwanie przesyłek, a następnie archiwizację dokumentacji był stracony.

Obecnie problem ten zniknął – bezpieczny system bankowości elektronicznej pozwala zarówno na złożenie zlecenia, jak i komunikację pomiędzy firmą a bankiem i archiwizację dokumentów w formie elektronicznej. Zlecenie dostępne jest w systemie i w każdym momencie w razie potrzeby można do niego powrócić.

W procesie automatyzacji Raiffeisen Polbank poszedł o krok naprzód i wdrożył usługę finansowania handlu: e-gwarancję. Wiosną ubiegłego roku umożliwiliśmy klientom wystawianie gwarancji w formie elektronicznej, co przyniosło szereg korzyści obu stronom. Dzięki e-gwarancji możliwe jest przesłanie każdej gwarancji bankowej bezpośrednio na adresy e-mailowe klienta banku i jego kontrahenta. Rozwiązanie pozwoliło wyeliminować niedogodności tradycyjnej, papierowej dokumentacji: opóźnienia, obowiązek archiwizowania i przechowywania przez kolejne lata czy wreszcie negatywny wpływ na środowisko naturalne.

Pierwszym i najważniejszym powodem wdrażania nowoczesnych rozwiązań informatycznych w bankach jest potrzeba firm związana z szybkim i bezpiecznym dostępem do usługi. Drugi to konieczność optymalizacji. Ważne są jakość, efektywność i sprawność operacyjna. Nieustannie przyglądamy się własnym procesom. Poprawiamy nie tylko systemy widoczne dla klientów na froncie, ale też procesy wewnątrz banku, automatyzując wszystkie możliwe czynności. Naszym głównym celem jest zaspokojenie oczekiwań klientów dotyczących dostarczenia im usług w określonym czasie. W efekcie podczas corocznego badania jakości otrzymujemy wysokie noty od stale rosnącej grupy klientów.

Zmiany na rynku usług finansowych coraz bardziej przyspieszają i trudno przewidzieć, jak będzie on wyglądał za kilka czy kilkanaście lat. Ale jednego można być pewnym – kluczem do utrzymania pozycji lidera będzie innowacyjność i stałe słuchanie uwag klientów oraz dopasowanie oferty do ich potrzeb.

Dzięki rozwiązaniom technologicznym jesteśmy dziś lepiej przygotowani do obsługi zleceń udzielenia gwarancji. Pamiętać należy, że ich liczba jest zmienna w trakcie roku i bardzo trudno wyznaczyć trend. Liczba wystawianych gwarancji jest zależna od zawieranych umów handlowych i wykonawczych oraz ogólnej sytuacji gospodarczej. Jeśli podmioty współpracujące na rynkach znają się, współpracują ze sobą długo i mają do siebie zaufanie, wówczas potrzeba zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej jest mniejsza. Jeśli firmy poszukują nowych partnerów biznesowych lub niepewność na rynku jest większa, wówczas liczba wystawianych gwarancji wzrasta.

Agnieszka Ziętek, dyrektor ds. gwarancji w Raiffeisen Polbanku

PARTNER