Alior wyemituje obligacje podporządkowane serii K i K1 na łącznie do 600 mln złWarszawa, 04.10.2017 (ISBnews) - Alior Bank - po zakończeniu budowy księgi popytu - podjął decyzję o emisji obligacji podporządkowanych w ramach programu emisji obligacji. Zarząd podjął uchwałę w sprawie emisji do 400 000 szt. obligacji podporządkowanych na okaziciela serii K, o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 400 mln zł. W związku z dużym popytem na obligacje serii K deklarowanym przez inwestorów w procesie budowy księgi popytu, bank podjął uchwałę w sprawie dodatkowej emisji do 200 000 szt. obligacji podporządkowanych na okaziciela serii K1, o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 200 mln zł, podał bank.

"Cena emisyjna jednej obligacji serii K oraz jednej obligacji serii K1 będzie równa jej wartości nominalnej. Obligacje serii K oraz obligacje serii K1 nie będą zabezpieczone i będą uprawniać wyłącznie do świadczeń pieniężnych. [...] Planowany dzień emisji obligacji serii K oraz obligacji serii K1 przypadać będzie na dzień 20 października 2017 r., a wykup obligacji serii K oraz obligacji serii K1 nastąpi w dniu 20 października 2025 r. Obligacje serii K oraz obligacje serii K1 będą oprocentowane, a odsetki będą płatne w okresach półrocznych. Oprocentowanie będzie zmienne, ustalane w oparciu o stawkę WIBOR dla depozytów 6–miesięcznych (WIBOR 6M), powiększoną o marżę w wysokości 2,7%" - czytamy w komunikacie.

Po rozliczeniu emisji obu serii obligacji bank zamierza przeprowadzić ich asymilację i następnie wprowadzić je do notowań na rynku ASO Catalyst pod jednym kodem ISIN, dzięki czemu łączna wartość nominalna notowanych obligacji wyniesie 600 mln zł. To prawie dwa razy więcej niż najwyższa dotychczas przeprowadzona emisja obligacji Alior Banku (seria F), której łączna wartość nominalna wyniosła 321,7 mln zł, podkreślił bank.

"Już po raz drugi w ciągu ostatnich trzech miesięcy zainteresowanie obligacjami Alior Banku znacznie przewyższyło nasze plany dotyczące wielkości emisji.Świadczy to o mocnym przekonaniu inwestorów o pomyślnej realizacji przez bank strategii 'Cyfrowego buntownika'" - powiedział wiceprezes Filip Gorczyca, cytowany w komunikacie.

Obligacje serii K i K1 będą miały status obligacji podporządkowanych,a po akceptacji Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) będą zakwalifikowane jako instrumenty w kapitale Tier II. Obligacje obu serii (K i K1)oferowane są wyłącznie inwestorom instytucjonalnym.

Alior Bank rozpoczął działalność w listopadzie 2008 roku. Bank zadebiutował na warszawskiej giełdzie w grudniu 2012 r. Aktywa banku miały wartość 61,21 mld zł na koniec 2016 r.

(ISBnews)