Warszawa, 10.10.2017 (ISBnews) - Dino Polska zdecydowało o emisji obligacji trzyletnich o wartości do 100 mln zł, podała spółka.
"Cena emisyjna obligacji będzie równa ich wartości nominalnej. Obligacje zostaną zaproponowane do nabycia zgodnie z art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach i będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej wynoszącej WIBOR 3M powiększony o stałą marżę w wysokości 1,3 pkt proc. w skali roku. Obligacje zostaną wyemitowane w dniu 13 października 2017 roku i zapisane w ewidencji prowadzonej przez mBank" - czytamy w komunikacie.
Dzień wykupu obligacji ustalono na 13 października 2020 r. Obligacje będą zabezpieczone poręczeniami wybranych spółek z grupy kapitałowej Dino Polska, podano także.
Spółka zapowiedziała także wprowadzenie obligacji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez GPW lub BondSpot.
Wcześniej Dino Polska podjęło uchwałę w sprawie ustanowienia programu emisji obligacji o wartości do 500 mln zł i zapowiedziało, że celem programu jest dywersyfikacja źródeł finansowania oraz optymalizacja kosztów działalności spółki.
Dino to wiodący gracz w segmencie supermarketów proximity w Polsce. Spółka zadebiutowała na GPW w kwietniu 2017 r.
(ISBnews)