Zapytany o wykonanie budżetu po wrześniu, Morawiecki powiedział, że je zna, ale nie może go jeszcze upublicznić. Dodał natomiast, że całoroczny deficyt budżetu zmieści się w granicach trzydziestu - trzydziestu kilku miliardów złotych.

Według zaktualizowanego we wrześniu planu wykonania budżetu, deficyt budżetowy na koniec 2017 roku ma wynieść 32,94 mld zł. (PAP Biznes)