Surowiec Jednostka Data Cena 1D 1M YTD 1Y
METALE
Miedź spot USD/t 2017-10-10 6706,25 1,4% 0,5% 21,4% 38,9%
Miedź 3M USD/t 2017-10-10 6760,00 1,4% 1,0% 22,1% 39,4%
Ołów spot USD/t 2017-10-10 2542,25 1,8% 13,8% 27,1% 21,8%
Ołów 3M USD/t 2017-10-10 2557,00 1,8% 12,9% 26,8% 21,8%
Aluminium spot USD/t 2017-10-10 2138,00 -0,5% 3,2% 25,5% 26,8%
Aluminium 3M USD/t 2017-10-10 2163,00 -0,5% 3,0% 27,8% 28,0%
Cyna spot USD/t 2017-10-10 20840,00 -0,2% 0,8% -1,7% 3,3%
Cyna 3M USD/t 2017-10-10 20725,00 -0,2% 0,9% -1,9% 3,1%
Nikiel spot USD/t 2017-10-10 10980,50 0,5% -4,7% 10,2% 4,8%
Nikiel 3M USD/t 2017-10-10 11055,00 0,4% -4,6% 10,3% 5,1%
Cynk spot USD/t 2017-10-10 3352,00 1,5% 10,7% 31,1% 44,9%
Cynk 3M USD/t 2017-10-10 3279,00 1,4% 8,2% 27,3% 40,9%
WĘGIEL
Australijski węgiel koksujacy USD/t 2017-10-10 182,80 -1,2% -12,7% -19,1% -14,9%
Węgiel energetyczny ARA 1Y USD/t 2017-10-10 80,00 -1,5% -0,8% 13,9% 25,8%
PALIWA
Benzyna bezołowiowa 98 USD/t 2017-10-10 631,75 1,6% -5,1% 1,9% 3,7%
Benzyna bezołowiowa 95 USD/t 2017-10-10 585,75 1,7% -5,5% 2,1% 4,0%
Paliwo lotnicze USD/t 2017-10-10 533,25 1,9% 4,9% 2,4% 7,6%
Olej napędowy 0,1 proc. USD/t 2017-10-10 502,00 3,0% -0,9% 2,2% 7,6%
Olej reduk. 1 proc. USD/t 2017-10-10 318,00 2,7% 3,9% 0,6% 11,4%
Olej reduk. 3,5 proc. USD/t 2017-10-10 312,50 2,5% 1,9% 1,5% 16,6%

(PAP Biznes)