Większych zmian MFW dokonał w pozostałych krajach regionu - w Rumunii obniżył prognozę deficytu w 2017 r. o 0,7 pkt. proc. do 3 proc. PKB, a w 2018 r. podwyższyli o 0,5 pkt. proc. do 4,4 proc. PKB.

Ekonomiści prognozują, że w kolejnych latach nadwyżkę w sektorze finansów publicznych odnotują Czechy - 0,5 proc. PKB w 2017 r. i 0,6 proc. PKB w 2018 r. (wcześniej prognozowali deficyt 0,2 proc. PKB w 2017 r. i równowagę w 2018 r.).

Poniżej nowe i stare prognozy salda sektora general government dla wybranych gospodarek (w proc. PKB):

październik '17
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Polska -2,7 -2,7 -2,6 -2,3 -2 -1,9
Czechy 0,5 0,6 0,7 0,5 0,5 0,5
Węgry -2,6 -2,6 -2,3 -2,3 -2,5 -2,6
Rumunia -3 -4,4 -4,5 -4,5 -4,2 -3,9
Turcja -3,2 -2,4 -2,3 -2,3 -2,3 -2,3
kwiecień '17
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Polska -2,9 -2,6 -2,6 -2,3 -2,2 -2,1
Czechy -0,2 -0,1 -0,1
Węgry -2,6 -2,5 -2,3 -2,3 -2,6 -2,6
Rumunia -3,7 -3,9 -3,8 -3,5 -3,1 -2,9
Turcja -3 -2 -1,4 -1,6 -1,8 -2

ŚCIEŻKA DŁUGU PUBLICZNEGO W DÓŁ

W porównaniu z kwietniowym raportem, MFW obniżył prognozowaną ścieżkę długu publicznego Polski w relacji do PKB.

Saldo pierwotne finansów publicznych, tj. po usunięciu kosztów obsługi długu publicznego, pozostaje ujemne w horyzoncie projekcji.

Poniżej nowe i stare prognozy szczegółowe dla Polski (w proc. PKB):

październik '17 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Deficyt:
Pierwotny -0,9 -0,8 -0,8 -0,5 -0,2 -0,1
Dostosowany cyklicznie -3 -3,1 -3,1 -2,6 -2,3 -2
Pierwotny, dostosowany cyklicznie -1,2 -1,2 -1,2 -0,8 -0,5 -0,3
Dług publiczny 54,2 53,8 53,5 52,9 52,1 51,3
kwiecień '17 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Deficyt:
Pierwotny -1,2 -0,9 -0,9 -0,7 -0,6 -0,5
Dostosowany cyklicznie -3,1 -2,9 -2,9 -2,7 -2,7 -2,6
Pierwotny, dostosowany cyklicznie -1,4 -1,3 -1,3 -1 -1 -1
Dług publiczny 54,6 54,1 53,6 52,9 52,3 51,7

>>> Polecamy: Nie tylko luka w VAT. Oto poczet dziur polskich