GetBack skrócił termin przyjmowania zapisów na obligacje serii PP5 do 11 X



Warszawa, 12.10.2017 (ISBnews) - GetBack skrócił do 11 października tj, o 6 dni termin zapisów na obligacje serii PP5 o wartości 25 mln zł w ramach programu publicznej emisji, podała spółka.

"W trzecim dniu prowadzonej oferty spółka zgromadziła zapisy na papiery o wartości ponad 25 mln zł, realizując w 100% założony cel. Termin zakończenia przyjmowania zapisów, określony w ostatecznych warunkach oferty na 17 października 2017 r., został przesunięty na 11 października 2017 r." - czytamy w komunikacie.

GetBack od 9 października oferował 3,5-letnie obligacje serii PP5, o wartości nominalnej 100 zł każda, z oprocentowaniem zmiennym ustalanym w oparciu o stawkę WIBOR 3M + 4,0% marży w skali roku.

"Powodzenie emisji w opinii zarządu jest dużym sukcesem spółki. Z jednej strony udało nam się uzyskać planowane 25 mln zł, natomiast z drugiej strony jest to najszybciej zrealizowana emisja publiczna obligacji w historii spółki. Wyjątkowo szybkie pozyskanie zakładanego kapitału poprzez emisję obligacji serii PP5 uznajemy za kolejny dowód na to, że idziemy we właściwym kierunku co motywuje nas jeszcze bardziej do wytężonej pracy" - powiedział prezes GetBack Konrad Kąkolewski, cytowany w komunikacie.

Spółka podała, że celem emisji obligacji serii PP5 jest nabycie lub objęcie certyfikatów inwestycyjnych funduszy inwestycyjnych przez GetBack lub podmioty z grupy kapitałowej GetBack oraz nabycie portfeli wierzytelności przez fundusze inwestycyjne z grupy kapitałowej GetBack lub obsługę portfeli wierzytelności przez fundusze inwestycyjne z grupy kapitałowej GetBack, a także pozyskanie kapitału na inne cele związane z realizacją modelu biznesowego grupy kapitałowej GetBack polegające na refinansowaniu zadłużenia grupy kapitałowej GetBack, z zastrzeżeniem, że nie będą one wykorzystane na udzielanie pożyczek ani innego rodzaju finansowania osobom fizycznym lub podmiotom spoza grupy kapitałowej GetBack.

Dotychczas w ramach publicznego programu obligacji spółka oferowała 4 serie obligacji. W ramach serii PP1 spółka pozyskała 60 mln zł, w ramach PP2 – 79,3 mln zł, natomiast emisje obligacji serii PP3 oraz PP4 pozwoliły zebrać spółce łącznie kapitał w wysokości 80 mln zł (każda z emisji po 40 mln zł).

Ponadto z debiutu na GPW w lipcu br. spółka pozyskała z emisji nowych akcji 370 mln zł, a cała wartość oferty wyniosła 740 mln zł brutto.

GetBack S.A. jest polską spółką zarządzania wierzytelnościami. Powstała w lutym 2012 roku, zaś od marca 2014 r. grupa jest obecna także na rynku rumuńskim. W czerwcu 2016 r. konsorcjum funduszy private equity nabyło 100% akcji GetBack od podmiotu z grupy kapitałowej Idea Bank. Od lipca 2017 r. spółka jest notowana na GPW.

(ISBnews)