Warszawa, 16.10.2017 (ISBnews) - Odsetek mikrofirm oraz małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), które deklarują, że do finansowania bieżącej działalności wykorzystują faktoring, podwoił się w ciągu roku, wynika z badań przeprowadzonych na zlecenie NFG przez Keralla Research. W badaniu przeprowadzonym w sierpniu 2016 roku korzystanie z faktoringu deklarowało 2,8% ankietowanych, w tym roku podobnej odpowiedzi udzieliło 5,6% badanych firm z sektora MSP.
"Z raportu 'Finansowanie działalności przez MŚP w Polsce' przygotowanego na zlecenie NFG SA wynika, że najpopularniejszym sposobem finansowania bieżącej działalności przez mikro-, małe i średnie firmy jest kredyt bankowy i limit na koncie firmowym. Z tych rozwiązań korzysta odpowiednio 20,6 oraz 11,4% ankietowanych przedsiębiorców. Po faktoring sięga natomiast 5,6% badanych firm z sektora MŚP" - czytamy w komunikacie.
Dla porównania, z badania przeprowadzonego w sierpniu 2016 roku również przez Keralla Research wynika, że firmy z sektora MŚP poszukując kapitału na wsparcie codziennej działalności najczęściej decydowały się na kredyt obrotowy (27,2%) oraz limit na koncie firmowym (18,2%). Korzystanie z faktoringu deklarowało wówczas zaledwie 2,8% ankietowanych.
"Coraz więcej firm, w tym także tych najmniejszych, zauważa, że kredyt w banku czy limit na koncie to nie są jedyne opcje, jakie mają do dyspozycji. Kierunek zmian, jeśli chodzi o finansowanie działalności przez MŚP, nie jest więc dużym zaskoczeniem. Zaskakiwać może natomiast skala wzrostu popularności faktoringu. Dwukrotny wzrost zainteresowania tym rozwiązaniem wśród mikro-, małych i średnich firm w ciągu zaledwie roku to znakomity rezultat" - powiedział prezes NFG, a wcześniej wieloletni wiceprezes PKO BP, Jacek Obłękowski, cytowany w materiale.
W ciągu roku wyraźnie wzrosła liczba firm, które deklarują, iż prowadząc bieżącą działalność, nie wspierają się żadnymi zewnętrznymi środkami. Przed rokiem taką odpowiedź zaznaczyła co druga badana firma z sektora MŚP. Obecnie taką deklarację składa siedem z dziesięciu ankietowanych firm. To z jednej strony efekt dobrej koniunktury w polskiej gospodarce, ale również skutek ogólnej niechęci części przedsiębiorców do pożyczania pieniędzy, podano również.
"Co jednak byłoby w sytuacji pojawienia się konieczności sięgnięcia po zewnętrze środki na bieżące potrzeby? Spośród firm, które obecnie finansują codzienną działalność wyłącznie zyskami, aż 44% zdecydowałoby się wówczas na kredyt w banku, a niemal 18% skorzystałoby z limitu w koncie firmowym. Kolejne odpowiedzi to dotacja (4,8%), faktoring (4%) oraz pożyczka od znajomych bądź rodziny (4%). Co ciekawe, aż 22,5% firm zaznaczyło odpowiedź 'nie wiem, trudno powiedzieć'" - czytamy dalej.
"Wśród najmniejszych firm w Polsce wciąż jest wiele takich, które swoją działalność prowadzą i rozwijają wyłącznie przy wykorzystaniu wypracowanych zysków. Często wręcz chronią się przed zewnętrznym finansowaniem. Najlepiej podsumowuje to opinia jednego z przedsiębiorców, który w trakcie badania zadeklarował: 'jakbym musiał sięgnąć po kredyt, to wolałbym przyjąć więcej zleceń, aby go nie brać'" - wyjaśnił prezes Rzetelnej Firmy Mirosław Sędłak.
Własne środki służą przedsiębiorcom nie tylko do prowadzenia codziennej działalności. Około 2/3 firm z sektora MŚP deklaruje, że wyłącznie z wypracowanych zysków finansuje nawet inwestycje firmy. Te, które wykorzystują zewnętrzne środki, najczęściej stawiają na leasing (21,4% wszystkich ankietowanych firm), kredyt bankowy (20%), faktoring (4%), dotacje (3,8%) oraz pożyczki od innych spółek (1,8%), podano także.
"Faktoring, szczególnie ten oferowany przez internet, to nie tylko opcja na krótkoterminowe problemy z płynnością, kiedy kluczowe dla przedsiębiorcy są jego główne cechy, czyli szybkość pozyskania pieniędzy, minimum formalności i atrakcyjna cena. To również rozwiązanie, które może być wykorzystywane do rozwijania biznesu. Myślę, że liczba firm stosujących je w celach inwestycyjnych będzie w najbliższych latach rosła" - podsumował Obłękowski.
Raport "Finansowanie działalności przez MŚP w Polsce" powstał na podstawie badań przeprowadzonych w lipcu i sierpniu 2017 roku na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 500 aktywnych firm zatrudniających 1-9 (mikro), 10-49 (małe) i 50-249 osób (średnie) w proporcjach oddających strukturę krajowego rynku firm segmentu MŚP. Respondentami byli właściciele, współwłaściciele oraz osoby współzarządzające firmami. Powyższa informacja jest pierwszą z cyklu publikacji dotyczącego finansowania działalności przez mikro-, małe i średnie firmy w Polsce.
(ISBnews)