NanoGroup ustalił cenę maksymalną w ofercie publicznej na poziomie 5,5 zł za jedną akcję oferowaną, poinformowała spółka.
"Zgodnie z prospektem, emitent, z uwzględnieniem rekomendacji Vestor Dom Maklerski, podjął decyzję o ustaleniu wysokości ceny maksymalnej na poziomie 5,5 zł za jedną akcję oferowaną" - czytamy w aneksie do prospektu emisyjnego.

Pierwotna oferta publiczna do 8,8 mln akcji nowej emisji serii F oraz 1,17 mln akcji istniejących NanoGroup rozpocznie się we wtorek od book-buildingu oraz zapisów w transzy inwestorów indywidualnych, podano w prospekcie.

W skład NanoGroup wchodzą trzy spółki zależne działające od kilku lat (NanoVelos S.A., NanoSanguis S.A., NanoThea S.A.), w których prowadzony jest rozwój pięciu zaawansowanych projektów biotechnologicznych. NanoGroup koordynuje i nadzoruje działania poszczególnych spółek zależnych, będąc ośrodkiem, w którym podejmowane są decyzje dotyczące tworzenia i realizacji strategii rozwoju.

(ISBnews)