Bowim podtrzymał w strategii zamiar przeznaczania 5-15% zysku na dywidendęWarszawa, 17.10.2017 (ISBnews) - W ramach przyjętej strategii na lata 2017-2020 Bowim podtrzymał politykę dywidendową przyjętą w czerwcu br., która zakłada przeznaczanie 5-15% zysku netto na dywidendę, podała spółka.

"Przyjęta polityka zakłada, że zarząd spółki, rekomendując podział zysku za kolejne lata obrotowe, będzie przedkładał radzie nadzorczej i zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu propozycję wypłaty z rocznego zysku netto wypracowanego przez spółkę w danym roku obrotowym dywidendy w kwocie od 5% do 15% zysku netto Bowim za dany rok obrotowy" - czytamy w komunikacie

Przy ostatecznym ustalaniu wartości dywidendy rekomendowanej walnemu zgromadzeniu, zarząd będzie uwzględniał między innymi:

- osiągnięty przez spółkę zysk netto;

- potrzeby inwestycyjne wynikające z realizacji strategii grupy kapitałowej;

- potrzeby płynnościowe grupy, uzależnione od aktualnych i oczekiwanych warunków rynkowych, wysokości zobowiązań z tytułu bieżącej działalności i obsługi zadłużenia;

- optymalizację struktury finansowania działalności grupy.

W zależności od wskazanych powyżej istotnych czynników, rekomendacja zarządu może być w poszczególnych latach odmienna od zakładanej w przyjętej polityce dywidendowej, zastrzeżono.

Grupa Bowim jest jednym z głównych dystrybutorów stali na polskim rynku, obsługuje 3,5 tys. klientów z różnych branż, dostarczając 320 tys. ton stali rocznie. Poza podstawową działalnością, tj. handlem wyrobami hutniczymi, Bowim prowadzi produkcję prefabrykatów zbrojeniowych dla budownictwa. Dysponuje nowoczesnymi zakładami produkcyjnymi w Sosnowcu, Płocku i Gliwicach. Akcje spółki są od 2012 r. notowane na GPW.

(ISBnews)