Porozumieniem związków zawodowych w ZUS z zarządem zakładu zakończył się spór zbiorowy w firmie - dowiedziała się we wtorek PAP. Z porozumienia przedstawicieli prezes Zakładu i szefów związków wynika, że pracownicy otrzymają nagrody od 1 do 1,5 tys, zł.

Porozumienie podpisano w piątek. Doszło do niego w wyniku mediacji. Pod wspólnym komunikatem o porozumieniu podpisało się 10 związków zawodowych działających w ZUS.

Rzecznik prasowy Zakładu Wojciech Andrusiewicz potwierdził w rozmowie z PAP zawarcie porozumienia ze związkami przez przedstawicieli prezes Zakładu prof. Gertrudy Uścińskiej. "Zawsze w rozmowach ważne jest, by obie strony dążyły do kompromisu. W ZUS udało się to osiągnąć" - powiedział PAP Andrusiewicz. Dodał, że nie sprawdził się czarny scenariusz - strajku podczas wydawania decyzji emerytalnych, wynikających z obniżenia wieku przechodzenia na emeryturę.

"Wnioski obsługujemy na bieżąco, bez żadnych opóźnień, wydaliśmy 100 tys. decyzji. Udało się też zakończyć spór zbiorowy" - dodał.

Nagroda będzie uzależniona od stażu pracy w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych - pracujący do 15 lat otrzymają 1000 zł, a powyżej 15 lat - 1,5 tys. zł brutto. Nagrody mają zostać wypłacone do końca października.

Nagrody otrzymają wszyscy zatrudnieni w Zakładzie na dzień odpisania porozumienia - 13 października. Wyłączeni z nagród zostali ci, którzy pracują krócej niż rok, do września nie przepracowali przynajmniej 6 miesięcy, są w okresie wypowiedzenia, albo w 2017 r. zostali ukarani karą porządkową.

Dodatkowe nagrody mogą trafić do pracowników w grudniu, po przeanalizowaniu wykonania funduszu wynagrodzeń. Wolne środki z funduszu zostaną przeznaczone na nagrody w wysokości i na zasadach uzgodnionych ze związkami.

Partnerzy potwierdzili też wcześniejsze podwyżki - od stycznia 2017 r. 150 zł brutto i od sierpnia 2017 r. 200 zł brutto średnio na etat.

"Na rok 2018 i na lata kolejne, pracodawca zobowiązał się podjąć działania zmierzające do zwiększenia funduszu wynagrodzeń osobowych" - stwierdza porozumienie.

Związki rozpoczęły spór z zarządem ZUS w czerwcu, domagając się 700 zł podwyżki w tym roku.

"W odniesieniu do pozostałych żądań związków zawodowych uzgodniono kwestie związane z poziomem zatrudnienia i funkcjonowaniem terenowych jednostek organizacyjnych, które mają zabezpieczyć warunki pracy i płacy pracowników". Pracodawca potwierdził też swoje zobowiązania - przestrzeganie Regulaminu Pracy i Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy.

>>> Czytaj też: NSZZ "Solidarność": Oczekujemy, że zakaz handlu będzie obowiązywał we wszystkie niedziele