W ramach inwestycji, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 430 powstały dwa nowe wiadukty drogowe oraz ok. kilometrowy odcinek drogi. Spółka PKP Polskie Linie Kolejowe podała we wtorek, że bezkolizyjny węzeł drogowo-kolejowy w Łęczycy to jedna z najważniejszych inwestycji drogowo-kolejowych w regionie, jej wartość to ok. 35 mln zł.

Zastąpienie dotychczasowego przejazdu drogowo-kolejowego nowym węzłem ma skutkować nie tylko mniejszymi korkami na istotnej, lokalnej trasie, ale i zwiększonym bezpieczeństwem w ruchu kolejowym i drogowym.

Spółka PKP PLK podała, że powstałe w Łęczycy dwupoziomowe skrzyżowanie jest jednym z trzech bezkolizyjnych obiektów budowanych w ramach modernizacji linii E59 na odcinku Czempiń – Poznań.

Szybki i bezkolizyjny przejazd pociągów i samochodów od grudnia ub. roku umożliwia obiekt na poznańskim Dębcu. W miejscu dawnego przejazdu kolejowo-drogowego powstały dwa wiadukty kolejowe, zaś ruch drogowy odbywa się nowym tunelem w ciągu ulicy Czechosłowackiej. Od listopada kierowcy skorzystają też z bezkolizyjnego skrzyżowania na ulicy Śremskiej w Mosinie.

Inwestycja w Łęczycy została realizowana w ramach projektu „Modernizacja linii kolejowej E59 na odcinku Wrocław – Poznań, Etap III, odcinek Czempiń – Poznań” (Faza II). Jej koszt to około 428,2 mln zł, z czego ok. 320,8 mln zł stanowią środki z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Koszt całej modernizacji odcinka Poznań - Czempiń (Faza I i II) to ok. 808,9 mln zł, z czego przeszło 586,6 mln zł stanowią fundusze unijne. (PAP)

autor: Rafał Pogrzebny

edytor: Sonia Sobczyk