Odrzucił w ten sposób pozew partii Piraci, która domagała się zablokowania emisji, wskazując, że w debacie powinni także wziąć udział przedstawiciele innych ugrupowań. Według sondaży Zaoralek i Babisz są najpoważniejszymi kandydatami na premiera nowego rządu, jaki powstanie w rezultacie wyznaczonych na piątek i sobotę wyborów do Izby Poselskiej.

Odwołujący się w swej ideologii do szwedzkiej partii o tej samej nazwie, Piraci chcieli, by sąd wstrzymał emisję do czasu, aż decyzję w tej sprawie podejmie Rada do Spraw Nadawania Radiowego i Telewizyjnego (RRTV). W myśl pozwu sąd miałby też nakazać Radzie, by podjęła wobec telewizji Nova postępowanie administracyjne i wezwała ją do zrewidowania formuły debaty. Ewentualną odmowę Rada miałaby potraktować jako wykroczenie.

Sąd uznał pozew za bezzasadny, gdyż wnioskowane przez Piratów postępowanie administracyjne RRTV wobec telewizji Nova jeszcze się nie rozpoczęło. Dlatego sąd nie może wydawać wstępnego orzeczenia, które wstrzymałoby emisję ani nie może nakazać Radzie, by wszczęła wobec telewizji Nova postępowanie karno-administracyjne. "Należy uznać, że Rada ma uprawnienia do podejmowania decyzji dopiero, gdy program zostanie nadany" - zaznaczyła przewodnicząca składu orzekającego Karla Chaberova.

Według telewizji Nova pojedynek dwóch najważniejszych kandydatów na premiera jest normalną praktyką zachodnich stacji telewizyjnych. "Witamy z uznaniem decyzję sądu. Sąd potwierdził stanowisko RRTV, że nie ma ona prawa z góry zakazywać nadawania programu, gdyż byłoby to niedopuszczalną antykonstytucyjną cenzurą" - napisał w komunikacie dla mediów szef działu informacji grupy Nova Kamil Houska.

W poprzednich wyborach do Izby Poselskiej w 2013 roku CSSD zajęła pierwsze, a ANO drugie miejsce, zdobywając odpowiednio 20,4 i 18,7 proc. głosów. Pozwoliło im to utworzyć większościową koalicję rządową z Unią Chrześcijańską i Demokratyczną - Czechosłowacką Partią Ludową (KDU-CSL) jako trzecim partnerem. Według sondaży ANO może obecnie liczyć na pierwsze miejsce z ponad jedną czwartą głosów, a socjaldemokraci na miejsce drugie, choć poparcie dla nich spadło do poziomu około 15 proc. Mandatowy próg 5 proc. głosów ma szanse przejść jeszcze 6 innych ugrupowań, w tym Piraci i KDU-CSL. (PAP)