Kernel rekomenduje wypłatę 0,25 USD dywidendy na akcję za r.fin. 2017: 2018


Warszawa, 23.10.2017 (ISBnews) - Rada dyrektorów Kernel Holding rekomenduje akcjonariuszom zatwierdzenie wypłaty 0,25 USD dywidendy na akcję z zysku za rok finansowy kończący się 30 czerwca 2018 r., podała spółka.
"Zgodnie z naszą polityką dywidendową wypłaciliśmy dywidendę w wysokości 0,25 USD na akcję 27 kwietnia 2017 r. za rok finansowy 2016. Na rok finansowy 2017, rada dyrektorów rekomenduje walnemu zgromadzeniu akcjonariuszy zatwierdzenie dywidendy w wysokości 0,25 USD na akcję do wypłaty w ciągu roku finansowego kończącego się 30 czerwca 2018 r." - czytamy w raporcie rocznym.
Kernel Holding odnotował 176,24 mln USD skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w roku finansowym 2016/2017 (do 30 czerwca 2017) wobec 225,15 mln USD zysku rok wcześniej.
Kernel Holding to producent spożywczy działający na Ukrainie. Jest notowany na warszawskiej giełdzie od 2007 r.
(ISBnews)