Warszawa, 24.10.2017 (ISBnews) - Analitycy Domu Maklerskiego Banku Zachodniego WBK podwyższyli cenę docelową akcji Stalproduktu do 668 zł z 617 zł i jednocześnie podtrzymali rekomendację "kupuj", wynika z raportu datowanego na 16 października.

Rekomendację sporządzono przy cenie 497,2 zł, zaś we wtorek ok. godz. 13-ej kurs wyniósł 499 zł.
"Spodziewamy się, że przychody spółki sięgną w III kw. 2017 r. 861 mln zł. Z uwagi na odbicie w segmentach cynku i blach elektrotechnicznych zysk EBITDA powinien ukształtować się na poziomie 137 mln zł (marża 15,9%). Średnia cena cynku na giełdzie LME wyniosła w III kw. 2017 r. 2960 USD, była więc o 14% wyższa niż w II kw. 2017 r. (2594 USD). EBIT wyniesie wg naszych prognoz 101,3 mln zł (marża 11,8%). Zysk netto (należny akcjonariuszom jednostki dominującej) szacujemy na 73,6 mln zł, a obciążenia z tytułu transakcji zabezpieczających na ok. 28 mln zł. " - czytamy w raporcie.
(ISBnews)