"Jednostkowy przychód ze sprzedaży emitenta za trzeci kwartał 2017 r. wyniósł 404 151 tys. zł, co stanowi wzrost o 86 654 tys. zł w stosunku do trzeciego kwartału roku poprzedniego. Jednostkowy wynik finansowy netto za trzeci kwartał 2017 r. wyniósł 10 176 tys. zł, co stanowi wzrost o 2 462 tys. zł w stosunku do trzeciego kwartału roku poprzedniego" - czytamy w komunikacie.

Zdaniem zarządu, wzrost wyników finansowych jest efektem dostosowania się do zmiennych warunków handlowych w trzecim kwartale bieżącego roku, podano także 

Zarząd podkreślił, że przedstawione dane finansowe mają charakter wstępny.  

Konsorcjum Stali S.A. działa w branży produkcji zbrojeń budowlanych oraz jest jedną z największych firm zajmujących się dystrybucją wyrobów hutniczych w Polsce. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r.

(ISBnews)