Zysk netto Budimeksu wzrósł r: r do 142,4 mln zł w III kw. 2017 r.Warszawa, 25.10.2017 (ISBnews) - Budimex odnotował 142,4 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 105,02 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 177,14 mln zł wobec 130,75 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 831,59 mln zł w III kw. 2017 r. wobec 1 689,31 mln zł rok wcześniej.

W okresie I-III kw. 2017 r. spółka miała 337,04 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 251,09 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 4 553,36 mln zł w porównaniu z 4 119,01 mln zł rok wcześniej.

"W okresie dziewięciu miesięcy zakończonym 30 września 2017 roku Grupa Budimex uzyskała przychody ze sprzedaży w wysokości 4 553 359 tysięcy złotych, co stanowi wzrost o 10,55% w porównaniu do przychodów uzyskanych w tym samym okresie 2016 roku. Przychody ze sprzedaży Grupy Budimex w trzecim kwartale 2017 roku wyniosły 1 831 587 tysięcy złotych i były o 778 847 tysięcy złotych (73,98%) wyższe od wartości uzyskanej w pierwszym kwartale 2017 roku oraz o 162 555 tysięcy złotych (9,74%) wyższe od wartości uzyskanej w drugim kwartale 2017 roku. W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego sprzedaż w trzecim kwartale bieżącego roku była wyższa o 142 279 tysięcy złotych (8,42%)" - czytamy w komunikacie.

Zysk brutto ze sprzedaży w okresie 9 miesięcy zakończonym 30 września 2017 roku wyniósł 581,86 mln zł, natomiast w roku poprzednim w tym samym okresie osiągnął wartość 495,42 mln zł. Rentowność brutto sprzedaży za trzy kwartały 2017 roku wyniosła zatem 12,78%, a w tym samym okresie poprzedniego roku wskaźnik ten wynosił 12,03%, natomiast rentowność brutto sprzedaży w trzecim kwartale 2017 roku wyniosła 12,54%, podczas gdy w tym samym okresie roku poprzedniego wyniosła 11,55%, podano także.

"W okresie 9 miesięcy zakończonym 30 września 2017 roku zysk brutto ze sprzedaży w segmencie budowlanym wyniósł 489 181 tysięcy złotych i był wyższy o 48 490 tysięcy złotych od wyniku osiągniętego w tym samym okresie poprzedniego roku, a rentowność brutto sprzedaży działalności budowlanej w okresie 9 miesięcy zakończonym 30 września 2017 roku osiągnęła wartość 11,34% (10,95% w analogicznym okresie 2016 roku). Z kolei zysk brutto ze sprzedaży w segmencie deweloperskim w okresie 9 miesięcy zakończonym 30 września 2017 roku wyniósł 78 228 tysięcy złotych, podczas gdy w porównywalnym okresie roku poprzedniego wynosił 51 517 tysięcy złotych. Rentowność brutto sprzedaży w działalności deweloperskiej spadła z poziomu 24,65% w okresie 9 miesięcy zakończonym 30 września 2016 roku do 20,37% w analogicznym okresie bieżącego roku" - czytamy także.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-III kw. 2017 r. wyniósł 333,19 mln zł wobec 245,43 mln zł zysku rok wcześniej.

Budimex jest notowany na warszawskiej giełdzie od 1995 r. Jego inwestorem strategicznym jest hiszpańska firma Ferrovial. W 2016 r. Budimex miał 5,57 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)