W 2018 roku na program wspierający rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech "Maluch plus" przeznaczone zostanie 450 mln zł - poinformowała w czwartek szefowa ministerstwa rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska.

Szefowa MRPiPS zwróciła uwagę, że wzrost dotacji na program "Maluch plus" w porównaniu z poprzednimi latami jest znaczący. "Do tej pory finansowanie tego programu było na poziomie 151 milionów złotych. W 2018 r. na nasz program będzie 450 mln zł, z czego 200 mln z Funduszu Pracy" - powiedziała Rafalska. Poinformowała, że program podpisała w środę.

Jak podkreśliła, szybkie uruchomienie środków spowoduje, że samorządy więcej czasu będą miały na przygotowanie się do inwestycji. "To znaczy, że samorządy, ale też inne podmioty, osoby publiczne, prawne, będą miały więcej czasu na to, żeby wystąpić, przygotować, a potem przeprowadzić tę inwestycję. Bo NIK stawiała wcześniej takie zarzuty, że programy są zbyt późno uruchamiane. Samorządy nie mogą zmieścić się w roku budżetowym" - wyjaśniała minister.

"Wiedząc o tym, że 70 proc. samorządów nie ma nawet jednej instytucji opieki nad małym dzieckiem, powiedzieliśmy, że chcemy w sposób istotny, mocny zachęcić samorządy. Tą zachętą jest poziom dofinansowania do inwestycji żłobkowych na poziomie 80 proc. Z naszego programu mogą skorzystać jednostki samorządu terytorialnego. Do tej pory były to najczęściej gminy. Dzisiaj mówimy, że mogą być też powiaty" - zaznaczyła Rafalska.

Zapowiedziała, że ministerstwo będzie szczególnie zachęcało te samorządy, które nie mają miejsc opieki nad dziećmi, aby korzystały z programu. "Samorządy są dla nas gwarantem wysokiej jakości świadczonej usługi, ale też przede wszystkim tego, że zawsze jest to związane z niższą odpłatnością za miejsce pobytu dziecka" - powiedziała szefowa MRPiPS.

Zwróciła uwagę, że nie bez znaczenia jest to, że 2018 to rok wyborczy. "Samorządy będą chciały pokazać swoim rodzinom, że w zakresie polityki rodzinnej dbają o standard, pamiętają o rodzinach i dzieciach" - zaznaczyła Rafalska.

Jak powiedziała, jedną z barier, dlaczego Polacy nie decydują się na większą liczbę dzieci, jest dostęp do miejsc opieki nad dzieckiem. "W Polsce mamy 3,8 tys. różnych instytucji, żłobków, klubów dziecięcych i opiekunów dziennych, które gwarantują opiekę tylko dla 100 tys. dzieci. Rodzice też mówią, że odpłatność w tych miejscach jest zbyt droga" - wyjaśniała minister.

"Maluch plus" to program wspierający rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech - żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów.

>>> Czytaj też: Polacy mają niemal 25 mld zł długów. 76 proc. należy do mężczyzn