"Stopa procentowa podstawowych operacji refinansujących oraz stopy kredytu w banku centralnym i depozytu w banku centralnym na koniec dnia pozostaną na niezmienionym poziomie, odpowiednio, 0,00 proc., 0,25 proc. oraz −0,40 proc. Rada Prezesów nadal oczekuje, że podstawowe stopy procentowe EBC pozostaną na obecnym poziomie przez dłuższy okres, zdecydowanie przekraczający horyzont czasowy zakupów aktywów netto" - napisano w komunikacie.

"Jeśli chodzi o niestandardowe środki polityki pieniężnej, zakupy w ramach programu skupu aktywów (APP) będą prowadzone nadal na obecnym poziomie 60 mld euro miesięcznie do końca grudnia 2017. Od stycznia 2018 zakupy aktywów netto mają być kontynuowane na poziomie 30 mld euro miesięcznie do końca września 2018, a w razie potrzeby jeszcze dłużej – w każdym razie tak długo, aż Rada stwierdzi trwałe dostosowanie ścieżki inflacji odpowiadające celowi inflacyjnemu. Jeżeli pogorszą się perspektywy lub jeśli warunki finansowe nie będą wskazywać na dalszy postęp w trwałym dostosowaniu ścieżki inflacji, Rada Prezesów jest przygotowana na zwiększenie skali programu APP i/lub wydłużenie czasu jego prowadzenia" - dodano.

EBC utrzymał politykę reinwestycji spłat kapitału z zapadających w bilansie aktywów, kreśląc jednocześnie horyzont czasowy dla tej polityki.

"Eurosystem będzie reinwestować spłaty kapitału z tytułu zapadających papierów wartościowych nabytych w ramach programu APP przez dłuższy czas po zakończeniu zakupów aktywów netto, a w każdym razie tak długo, jak długo będzie istniała taka potrzeba. Przyczyni się to do zapewnienia zarówno korzystnych warunków płynnościowych, jak i odpowiedniego nastawienia polityki pieniężnej" - wynika z komunikatu.

EBC poinformował również, że podstawowe operacje refinansujące i trzymiesięczne dłuższe operacje refinansujące będą w dalszym ciągu prowadzone w trybie przetargu kwotowego z pełnym przydziałem, dopóki będzie to konieczne, a co najmniej do końca ostatniego okresu utrzymywania rezerwy obowiązkowej w 2019 roku.

Analitycy spodziewali się, że EBC obniży QE do 30 mld euro miesięcznie na okres od stycznia do września lub dłużej w razie potrzeby i utrzyma stopy procentowe bez zmian.

Na godz. 14.30 zaplanowano konferencję prasową prezesa EBC Mario Draghiego.

>>> Czytaj też: Euro idzie na rekord. Drukowania