W raporcie znajdą się też propozycje rozwiązań i działań, które mogłyby wyeliminować lub ograniczyć zidentyfikowane bariery - dodaje UKNF.

Zespół, jak zaznacza UKNF, powstał z uwagi na "istotność wpływu nowych technologii na rozwój rynku finansowego w Polsce", a powołano go z inicjatywy Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, oraz resortów finansów i rozwoju.

Reklama

"Prace Zespołu koncentrowały się na obszarach, które mają wpływ na wzrost innowacyjności, z równoczesnym zachowaniem bezpieczeństwa oferowanych usług, tak aby nie podważyć zaufania klientów do rynku finansowego. Zespół składał się z przedstawicieli 22 instytucji, obejmując szeroką reprezentację instytucji publicznych (regulatorów, nadzorców) oraz przedstawicieli rynku (zarówno nadzorowanego, jak i nienadzorowanego). W ramach prac Zespołu przeanalizowano ponad 100 barier dla rozwoju sektora FinTech zidentyfikowanych przez uczestników rynku" - czytamy w informacji UKNF.

Prace zespołu mają być podsumowane w formie raportu. Ma on zawierać "zidentyfikowane przez podmioty rynku finansowego bariery dla rozwoju sektora FinTech w Polsce, działania podjęte przez Zespół, w celu ich usunięcia oraz propozycje rozwiązań i rekomendowanych dalszych działań po stronie właściwych organów i pomiotów, które przyczynią się do stworzenia w Polsce przyjaznego środowiska regulacyjno-nadzorczego dla rozwoju sektora innowacji finansowych".

Raport ma zostać zaprezentowany w listopadzie, w ramach Kongresu 590 w Jasionce koło Rzeszowa. (PAP)

autor: Piotr Śmiłowicz

edytor: Jacek Ensztein