„To kolejne elementy jakże bardzo ważnej drogi Via Carpatia. To kolejne odcinki, które składają się na realizację tego olbrzymiego projektu, kosztownego, obarczonego ogromnym wysiłkiem finansowym, organizacyjnym; projektu, który został zapoczątkowany przez śp. prof. Lecha Kaczyńskiego” – powiedział w poniedziałek obecny przy podpisaniu umów minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk.

Przypomniał, że w 2006 r. przedstawiciele państw Grupy Wyszehradzkiej podczas konferencji zorganizowanej przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego podpisali porozumienie, "iż będą dążyli do tego, by Via Carpatia stała się drogą, która pobudzi gospodarczo wschodnie regiony państw środkowoeuropejskich". „Ta inwestycja powoli staje faktem" - dodał.

"Dziś mamy skierowany do realizacji przebieg Via Carpatii na całym obszarze naszego kraju. (…) Ta droga jest oczekiwana nie tylko przez mieszkańców Lubelszczyzny, Podkarpacia czy Podlasia. To droga życia dla kolejnych państw, przez które mam nadzieję, będzie realizowana, a realizowana jest już na Słowacji, na Węgrzech, przygotowania podejmują Rumuni, Bułgarzy” – mówił Adamczyk.

Reklama

Podpisane w poniedziałek umowy - w trybie projektuj i buduj - dotyczą łącznie 33 km trasy od Kraśnika do węzła Lasy Janowskie w pobliżu granicy województw lubelskiego i podkarpackiego. Inwestycja została podzielona na trzy odcinki.

Odcinek od Kraśnika do węzła Janów Lubelski Północ, o długości ok. 18 km, zrealizuje konsorcjum firm Strabag i Strabag Infrastruktura Południe za blisko 390 mln zł. Drugi odcinek stanowi obwodnica Janowa Lubelskiego (ok. 7 km), którą wykona firma Mota-Engil Central Europe za 148,5 mln zł. Trzeci odcinek od węzła Janów Lubelski Południe do węzła Lasy Janowskie (ok. 8 km) zrealizuje konsorcjum Strabag i Strabag Infrastruktura Południe za 183,6 mln zł.

Droga ekspresowa S19 Kraśnik – Lasy Janowskie będzie dwujezdniowa, z dwoma pasami ruchu na każdej jezdni, którą w przyszłości będzie można poszerzyć o trzeci pas. Ma powstać w ciągu 34 miesięcy (bez okresów zimowych od 15 grudnia do 15 marca). „Zbliżamy się do okresu zimowego, a to jest okres na opracowanie dokumentacji. Przyszły rok to już wejście na budowę, już będą efekty widoczne tej pracy i w 2021 zakończenie zadania” – powiedział Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad Krzysztof Kondraciuk.

Via Carpatia w Lubelskiem liczyć będzie około 200 km. Gotowe jest obecnie 35 km trasy ekspresowej, z czego ok. 15 km to odcinki jednojezdniowe, które będą rozbudowane. Istniejące już odcinki S19 w Lubelskiem to obwodnice Lublina, Kocka i Woli Skromowskiej oraz Międzyrzeca Podlaskiego.

W październiku otwarto oferty na budowę kolejnego fragmentu Via Carpatii, od Lublina do Kraśnika, o długości około 42 km. On też został podzielony na trzy odcinki. Podpisanie umów z wykonawcami przewidziano na luty 2018 r. Koszt szacowany jest na 1,6 mld zł.

W ubiegłym tygodniu ogłoszono przetarg na opracowanie koncepcji programowej dla odcinka Lublin-Lubartów o długości ok. 24 km. To najbardziej obciążony fragment S19 w Lubelskiem (20-25 tys. pojazdów na dobę), w podlubelskiej miejscowości Niemce, tworzą się na tej trasie uciążliwe korki. Podpisanie umów planowane jest w styczniu 2018 r. Realizacja tego fragmentu drogi planowana jest w latach 2020-2024. Szacunkowy koszt – 900 mln zł.

Jeszcze w listopadzie tego roku GDDKiA planuje podpisanie umowy na koncepcję programową fragmentu Via Carpatii od Lubartowa do granicy z woj. mazowieckim, o długości około 81 km. Ten fragment – podzielony na cztery odcinki – ma być budowany w latach 2019-2024. Jego koszt szacuje się na 2,4 mld zł.

Łączny koszt budowy Via Carpatii na terenie woj. lubelskiego, wraz w wykupem gruntów, szacowany jest na 6,4 mld zł.

Via Carpatia to planowany szlak międzynarodowy, który ma przebiegać z Kłajpedy i Kowna na Litwie przez Białystok, Lublin, Rzeszów i słowackie Koszyce do Debreczyna na Węgrzech, a dalej do Rumunii, Bułgarii i Grecji. Ma docierać m.in. do rumuńskiego portu w Konstancy nad Morzem Czarnym oraz greckich Salonik nad Morzem Egejskim. Rządowy Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.), wskazuje budowę szlaku jako główny priorytet inwestycyjny.

>>> Czytaj też: Wizz Air zmienia politykę. Pozwoli klientom na zwiększenie bagażu podręcznego