Surowiec Jednostka Data Cena 1D 1M YTD 1Y
METALE
Miedź spot USD/t 2017-11-02 6898,00 0,0% 7,0% 24,9% 40,6%
Miedź 3M USD/t 2017-11-02 6929,00 0,0% 6,7% 25,2% 40,8%
Ołów spot USD/t 2017-11-02 2436,75 -1,5% -3,2% 21,9% 19,5%
Ołów 3M USD/t 2017-11-02 2443,00 -1,6% -3,0% 21,2% 18,9%
Aluminium spot USD/t 2017-11-02 2154,85 -0,6% 3,4% 26,5% 25,0%
Aluminium 3M USD/t 2017-11-02 2173,50 -0,5% 3,5% 28,4% 25,9%
Cyna spot USD/t 2017-11-02 19780,00 1,3% -5,1% -6,7% -5,5%
Cyna 3M USD/t 2017-11-02 19645,00 1,3% -5,0% -7,0% -5,4%
Nikiel spot USD/t 2017-11-02 12568,00 -1,5% 22,0% 26,1% 22,3%
Nikiel 3M USD/t 2017-11-02 12605,00 -0,9% 21,3% 25,8% 22,1%
Cynk spot USD/t 2017-11-02 3296,00 -0,9% 0,7% 28,9% 36,6%
Cynk 3M USD/t 2017-11-02 3258,00 -0,6% 0,7% 26,5% 34,3%
WĘGIEL
Australijski węgiel koksujacy USD/t 2017-11-02 177,30 0,0% -5,7% -21,6% -33,2%
Węgiel energetyczny ARA 1Y USD/t 2017-11-02 87,50 0,0% 12,2% 27,2% 18,0%
PALIWA
Benzyna bezołowiowa 98 USD/t 2017-11-02 678,75 0,6% 10,3% 9,5% 20,1%
Benzyna bezołowiowa 95 USD/t 2017-11-02 632,75 0,7% 11,2% 10,2% 21,9%
Paliwo lotnicze USD/t 2017-11-02 575,13 -1,0% 3,0% 9,6% 28,0%
Olej napędowy 0,1 proc. USD/t 2017-11-02 526,38 -0,7% 4,3% 7,3% 28,1%
Olej reduk. 1 proc. USD/t 2017-11-02 339,00 -0,6% 9,1% 7,2% 39,1%
Olej reduk. 3,5 proc. USD/t 2017-11-02 340,00 -0,2% 9,9% 10,4% 44,5%

(PAP Biznes)