Wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń wzrosła w październiku o 29,3 proc. rdr do 20,4 mld zł, a średnia dzienna wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń sięgnęła 927 mln zł, o 23,4 proc. więcej niż rok wcześniej.

Na rynku NewConnect odnotowano spadek łącznej wartości obrotu akcjami o 13,1 proc. rdr. W ramach arkusza zleceń wartość obrotu akcjami na rynku alternatywnym GPW wyniosła 91,1 mln zł, co oznacza spadek o 13,7 proc. rdr. Od początku roku obrót w ramach arkusza zleceń na rynku NewConnect wyniósł 1.168,7 mln zł, co oznacza wzrost o 16,1 proc.

W październiku łączny wolumen obrotu instrumentami pochodnymi wyniósł 533,2 tys. szt., o 5 proc. mniej niż przed rokiem. Wolumen obrotu kontraktami terminowymi na indeksy wyniósł 289 tys. szt., co oznacza spadek o 3,7 proc. rdr.

Wartość notowanych na rynku Catalyst emisji obligacji nieskarbowych wyniosła 92,4 mld zł na koniec października wobec 80,3 mld zł w analogicznym okresie 2016 r. Wartość obrotu obligacjami nieskarbowymi na Catalyst w ramach arkusza zleceń spadła w październiku o 19,9 proc. rdr do 235,6 mln zł.

Łączna wartość obrotu obligacjami na TBSP sięgnęła w październiku 59,9 mld zł i była o 61,6 proc. wyższa niż przed rokiem.

Łączny wolumen obrotu energią elektryczną na rynkach spot i terminowym w październiku 2017 r. wyniósł 13,2 TWh, co oznacza wzrost o 9,9 proc. rdr. Wolumen obrotu energią elektryczną na rynku forward wzrósł o 13,2 proc. do 11,1 TWh, w porównaniu tym okresem w 2016 r.

Łączny wolumen obrotu gazem ziemnym wyniósł w październiku 15,7 TWh, o 78,6 proc. więcej niż rok wcześniej. Na rynku terminowym wolumen obrotu wzrósł o 115,9 proc. do 13,9 TWh.

Wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia, z wyłączeniem praw ze świadectw związanych z efektywnością energetyczną ("białe certyfikaty"), na rynkach spot i terminowym wyniósł 3,6 TWh w październiku, co oznacza wzrost o 30,1 proc. rdr. Wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia związanych z efektywnością energetyczną ("białe certyfikaty") sięgnął w październiku 48 ktoe, w porównaniu do 36,7 ktoe przed rokiem.

Na NewConnect w październiku zadebiutowała spółka CWA, której wartość oferty wyniosła 2,4 mln zł.

Na Catalyst w październiku 2017 r. zadebiutowały obligacje spółki BVT o wartości emisji wynoszącej 5 mln zł.

W październiku 2017 r. na GPW odbyły się 22 sesje giełdowe.

>>> Czytaj też: Prezes GPW: Pracujemy nad aktualizacją strategii dla Grupy Kapitałowej GPW