Warszawa, 07.11.2017 (ISBnews) - Gekoplast odnotował 1,21 mln zł jednostkowego zysku netto w III kw. 2017 r. wobec 1,35 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 1,86 mln zł wobec 1,7 mln zł zysku rok wcześniej. Poziom EBITDA wyniósł ponad 3 mln zł wobec 2,5 mln w analogicznym okresie 2016 r., podano także.

Przychody ze sprzedaży sięgnęły 23,76 mln zł w III kw. 2017 r. wobec 22,99 mln zł rok wcześniej.
"Wobec analogicznego okresu w 2016 r. spółka w III kw. 2017 r. zwiększyła zwłaszcza sprzedaż płyt pełnych oraz produktów z niej wytworzonych (wzrost kw/kw o 11%). Zamówienia w segmencie sprzedaży płyt pełnych i wyrobów z płyt pełnych pozyskiwane są głównie od kontrahentów krajowych, zarówno dotychczasowych jak i nowo pozyskanych i wykorzystują moce produkcyjne uzyskane dzięki inwestycjom zrealizowanym w latach 2014 -16. Segment płyt komórkowych i wyrobów przetworzonych w całości wykazuje minimalny wzrost (ok 1%). Istotne znaczenie dla osiągniętych przychodów mają także niższe niż w ubiegłym roku, kursy waluty euro, co w przypadku spółki, która osiąga ok 54% wartości przychodu ze sprzedaży w euro powoduje realny spadek wartości przychodu przeliczonego na złote" - czytamy w raporcie.

W okresie I-III kw. 2017 r. spółka miała 4,51 mln zł jednostkowego zysku netto w porównaniu z 5,27 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 76,33 mln zł w porównaniu z 52,63 mln zł rok wcześniej.

Gekoplast to największy w Europie Środkowo-Wschodniej i piąty w Europie producent płyt komórkowych z polipropylenu. Gekoplast jest spółką portfelową funduszu private equity Capital Partners. Akcje spółki notowane są od maja 2016 roku na głównym parkiecie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

(ISBnews)