Chodzi o przygotowywaną rozbudowę głównej trasy prowadzącą do lotniska Katowice od węzła dwujezdniowych dróg nr 1 i 86 w miejscowości Podwarpie do węzła Lotnisko (z drogą nr 913). Pierwsza jezdnia tego liczącego ok. 9,5 km odcinka trasy jest otwarta od listopada 2006 r. Ruch odbywa się tam w obu kierunkach; co pewien czas dochodzi tam do groźnych wypadków.

O ogłoszeniu przetargu na tę inwestycję Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad informowała w październiku 2015 r. Postępowanie objęło liczącą ok. 9,7 km drugą jezdnię tego odcinka S1, a także m.in. 6 obiektów mostowych i dostosowanie istniejącego węzła Mierzęcice. Część istniejącej już od kilku lat infrastruktury pierwszej jezdni (np. wiadukty nad trasą) uwzględnia przygotowywaną teraz inwestycję.

Postępowanie związane z wyborem wykonawcy drugiej jezdni było prowadzone w trybie przetargu ograniczonego - w pierwszym etapie składano wnioski o dopuszczenie do udziału. Do drugiego etapu zaproszono 20 wykonawców, którzy spełnili określone kryteria. Pierwotnie podpisanie umowy GDDKiA przewidywała na grudzień 2016 r.

Katowicki oddział GDDKiA wybrał najkorzystniejszą ofertę na początku lipca br. Z ceną 76,8 mln zł brutto złożyło ją konsorcjum firm Mostostal Warszawa i Acciona Construccion. Jak poinformował PAP w środę rzecznik oddziału Marek Prusak, wykonawca odstąpił jednak od podpisania umowy.

„Wykonawca uzasadnił to zmianą uwarunkowań rynkowych, związanych ze wzrostem czynników cenotwórczych, w tym również dostępnością podwykonawców” - wskazał Prusak. Zaznaczył, że w tej sytuacji GDDKiA zamierza skorzystać z możliwości danej w Prawie zamówień publicznych i dokonać wyboru kolejnej oferty, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.

„Będziemy zwracać się do pozostałych wykonawców o przedłużenie terminu związania ofertą” - zastrzegł rzecznik katowickiego oddziału Dyrekcji.

W opublikowanym w lipcu rankingu ofert na drugim miejscu znalazła się oferta złożona przez Skanskę (86,1 mln zł). Kolejne oferty przygotowały: konsorcjum spółek z grupy Strabag (87,5 mln zł), Budimex (97,1 mln zł) oraz PBDM Mińsk Mazowiecki (104,4 mln zł). W przypadku 11 pozostałych ofert zostały one odrzucone lub wykluczeni zostali wykonawcy.

Druga jezdnia S1 od Podwarpia płynnie przejdzie na węźle Lotnisko w istniejący już dwujezdniowy, liczący ok. 1,9 km odcinek tej trasy do węzła Pyrzowice, który kończy obecnie istniejący południowy fragment autostrady A1 (obecnie wiedzie ona stamtąd do czeskiej granicy w kierunku Ostrawy, powstaje natomiast fragment na północ, w stronę Częstochowy).

>>> Czytaj też: Produkcja niskoemisyjnych aut wzrośnie do 2035 roku do 30 proc.