- Zysk netto grupy Tauron w trzecim kwartale 2017 roku wyniósł 188,8 mln zł wobec 271,6 mln zł zysku przed rokiem - podała spółka w raporcie kwartalnym. Spółka szacowała wcześniej, że jej zysk netto wyniósł w tym okresie właśnie 189 mln zł.

- Bank Pekao SA liczy, że od zysku za 2019 rok będzie mógł przeznaczać na dywidendę ponad 50 proc. zysku - poinformował Michał Krupiński, prezes banku.

- Pekao SA, który za 2017 i 2018 roku chce przeznaczyć 100 proc. zysku na dywidendę ocenia, że w długim terminie nie da się przeznaczać na dywidendę całości wypracowanego zysku - poinformował Tomasz Kubiak, wiceprezes banku.

- Bank Pekao SA ocenia, że koszty ryzyka na poziomie 0,42 proc. są nie do utrzymania - poinformował Tomasz Kubiak, wiceprezes banku.

- Zysk netto grupy Banku Pekao SA w trzecim kwartale 2017 roku wzrósł do 536,2 mln zł z 520,7 mln zł rok wcześniej - poinformował bank w raporcie. Zysk banku okazał się zbliżony do oczekiwań rynku, który spodziewał się, że wyniesie on 528 mln zł.

- Bank Pekao SA planuje, że w 2020 roku jego zysk netto wyniesie ponad 3 mld zł, a wskaźnik ROE będzie na poziomie 14 proc. Bank chce przeznaczyć na dywidendę 100 proc. zysku netto za lata 2017 i 2018 - poinformowało Pekao w strategii na lata 2018-2020.

- Pozycja kapitałowa Banku Pekao SA pozwala na utrzymanie polityki dywidendowej, jednak aktywność banku w obszarze fuzji i przejęć może wymagać zmiany tej polityki - poinformował bank w prezentacji.

- Pekao SA zakłada, że wdrożenie metody ratingu wewnętrznego IRB poprawi jego sytuację kapitałową, jednak efekty tej zmiany będą widoczne bliżej 2020 roku, pod koniec obowiązywania strategii - poinformował Marek Lusztyn, wiceprezes banku.

- PGE chce najpóźniej w połowie grudnia przedstawić strategię rozwoju grupy w obszarze ciepłownictwa - poinformował prezes PGE Henryk Baranowski.

- Zapasy węgla w Polskiej Grupie Energetycznej są na poziomie wymaganym prawem - poinformował prezes PGE Henryk Baranowski.

- Jest za wcześnie, by mówić o powrocie do wypłat dywidend przez PGE - poinformował wiceprezes PGE Emil Wojtowicz.

- PGE nie widzi ryzyka opóźnień w harmonogramie inwestycji budowy bloku w Turowie - poinformował prezes PGE Henryk Baranowski.

- PGE szacuje na ok. 35 mln zł rocznie spadek kosztów z tytułu podatku od nieruchomości w przypadku zmiany przepisów w ustawie o OZE - poinformował wiceprezes PGE Emil Wojtowicz.

- Energa szacuje, że w Elektrowni Ostrołęka jest ok. 15-20 proc. węgla mniej niż wymagany minimalny zapas. Spółka liczy, że do końca miesiąca uzupełni braki - poinformował na konferencji Jacek Kościelniak, wiceprezes spółki.

- Zysk netto grupy Energa, przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej, wyniósł w trzecim kwartale 2017 roku 68 mln zł wobec 190 mln zł zysku rok wcześniej - poinformowała spółka w raporcie kwartalnym.

- Energa chce w tym roku zainwestować 1,2 mld zł w sieć. W przyszłym roku liczy na 16 mln zł oszczędności z noweli o OZE w zakresie zmiany podstawy podatku od nieruchomości - poinformował na środowej konferencji Jacek Kościelniak, wiceprezes Energi ds. finansowych.

- Lokum Deweloper spodziewa się w 2017 r. o ok. 10 proc. wyższej liczby przekazań lokali rdr, czyli ok. 630 - poinformował PAP Biznes prezes Bartosz Kuźniar. Spółka nie spodziewa się w IV kw. tak wysokiej dynamiki sprzedaży rdr, jak w III kw. Prezes ocenił, że rosnące ceny gruntów mogą negatywnie wpłynąć na rentowność spółek w kolejnych latach.

- KNF zatwierdziła memorandum informacyjne Marvipol Development w związku z ofertą publiczną oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii C - podała KNF na stronie internetowej.

- British Automotive Holding w 2018 r. wypłaci dywidendę w wysokości co najmniej połowy zysku spółki za 2017 r., a w kolejnych latach będzie zwiększać udział zysku przeznaczanego na dywidendę o 10 pkt. procentowych rocznie, do 80 proc. dla zysku za 2020 r. - poinformował Marvipol w komunikacie prasowym.

- PLL LOT po trzech kwartałach br. odnotowały ponad 260 mln zł zysku operacyjnego EBIT - powiedział PAP prezes spółki Rafał Milczarski. Dodał, że na koniec roku przewoźnik może osiągnąć ponad 280 mln zł zysku. LOT w 2017 r. może przewieźć prawie 7 mln pasażerów.

- Grupa Komputronik podpisała z Clean&Carbon Energy ugodę, która ma rozliczyć skutki umowy inwestycyjnej z 2010 roku - podał Komputronik w komunikacie.

- Akcje spółki Livechat Software zostały w środę dotknięte mocną przeceną, po tym jak Facebook ogłosił rozpoczęcie testów usługi podobnej do tej, którą świadczy polska spółka. Spółka poinformowała, że nie postrzega Facebooka jako bezpośredniej konkurencji, ale raczej jako dodatkowy kanał dystrybucji produktów.

- Grupa Elektrobudowa szacuje, że po trzech kwartałach 2017 roku osiągnęła 30,1 mln zł zysku netto i 607,6 mln zł przychodów - podała spółka w komunikacie.

- JHM Development podniósł prognozę przychodów na 2017 rok do 135-140 mln zł z 90-100 mln zł - podała spółka w komunikacie.

- Rada nadzorcza Banku Ochrony Środowiska podjęła uchwałę o powołaniu Bogusława Białowąsa na stanowisko prezesa banku - podał BOŚ w komunikacie.

- Bit Evil planuje emisję do 1.340.000 akcji serii E w ramach subskrypcji zamkniętej - wynika z projektów uchwał na NWZ, które odbędzie się 5 grudnia tego roku. Pozyskane środki spółka chce przeznaczyć na inwestycje i bieżącą działalność.

- Notowany na NewConnect Pilab pracuje nad pozyskaniem kolejnych klientów dla platformy DataWalk w sektorze finansowym i publicznym w Europie i Stanach Zjednoczonych. Spółka chce w dalszym ciągu finansować się poprzez rynek kapitałowy.

- Orco Property Group sprzedało bank ziemi w Czechach, w miejscowości Pardubice - podała spółka w komunikacie.

- Brand24 planuje debiut na NewConnect na początku 2018 roku. Spółka ustaliła cenę emisyjną akcji w ofercie prywatnej na 31,76 zł, co implikuje wycenę na poziomie 60 mln zł - podała spółka w komunikacie. Brand24 pozyska z emisji 3,5 mln zł na przyspieszenie ekspansji i zwiększenie nakładów na rozwój technologii.

================================

*** Więcej informacji o spółkach i rynku kapitałowym w serwisie ekonomicznym Polskiej Agencji Prasowej biznes.pap.pl.

================================