Zysk netto Eurocashu spadł r: r do 35,74 mln zł w III kw. 2017 r.Warszawa, 10.11.2017 (ISBnews) - Eurocash odnotował 35,74 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 58,66 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 58,15 mln zł wobec 81,08 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 6 187,58 mln zł w III kw. 2017 r. wobec 5 761,18 mln zł rok wcześniej.

"Wyniki Grupy Eurocash w III kwartale br. były pod wpływem trzech najistotniejszych czynników. Po pierwsze, sprzedaż rośnie dzięki dokonanym akwizycjom oraz inwestycjom w nowe projekty. Z drugiej strony, inwestycje te obciążają przejściowo wyniki Grupy. Dodatkowy negatywny wpływ na wyniki III kwartału miała ponadto gorsza rentowność zanotowana w formacie Cash&Carry oraz w segmencie dystrybucji papierosów i produktów impulsowych" - czytamy w komunikacie.

EBITDA Grupy Eurocash wyniosła w III kwartale 2017 r. ponad 101 mln zł wobec 123 mln zł przed rokiem. Narastająco za trzy kwartały 2017 r. znormalizowana EBITDA (tj. bez uwzględnienia jednorazowego obciążenia dot. potencjalnych zobowiązań z tytułu VAT ujętego w wynikach za I półrocze) wyniosła 259 mln zł i była o 8% niższa niż rok wcześniej. Niższy poziom EBITDA wynika przede wszystkim ze spadku rentowności w formacie Cash&Carry oraz w segmencie dystrybucji papierosów i produktów impulsowych, a także dalszych inwestycji w rozwój innowacyjnych formatów detalicznych oraz w projekt dystrybucji artykułów świeżych, podano także.

"Głównym motorem dynamicznego wzrostu sprzedaży w segmencie detalicznym są akwizycje zrealizowane na przełomie 2016 i 2017 r., a w szczególności przejęcie blisko 250 supermarketów EKO. Kontynnujemy integrację tych placówek z Delikatesami Centrum, tak aby docelowo stworzyć ogólnopolską sieć supermarketów, z silną marką, obejmującą placówki franczyzowe oraz własne. Rozwój własnego detalu ma strategiczne znaczenie dla przyszłości Grupy Eurocash i naszych klientów. To oni będą beneficjentami rozwiązań, które wypracujemy we własnych sklepach, zarówno w kontekście efektywnej logistyki, marketingu, jak i odpowiedniej skali, która umożliwi uzyskanie konkurencyjnych warunków zakupowych i w efekcie pozwoli wspólnie mierzyć się z dyskontami" – powiedział członek zarządu i dyrektor finansowy Grupy Eurocash Jacek Owczarek, cytowany w komunikacie.

Dodał, że gorszy wynik w segmencie Hurt Niezależny wynika m.in. ze słabszego od oczekiwań sezonu letniego, co miało negatywny wpływ na sprzedaż napojów oraz piwa. Zgodnie z zapowiedziami, w trzecim kwartale spóła kontynuowała restrukturyzację sieci Cash&Carry.

"Miało to pozytywne przełożenie na sprzedaż like-for-like, która drugi kwartał z rzędu była na lekkim plusie, ale w krótkim terminie odbiło się to na rentowności tego formatu, która znalazła się ponadto pod presją kosztów pracowniczych. Gorsze wyniki w tym roku notuje także Eurocash Serwis z uwagi na niższą sprzedaż i marżę na produktach impulsowych oraz dodatkowe koszty związane z reorganizacją logistyki – wyjaśnił dyrektor finansowy Grupy Eurocash.

W okresie I-III kw. 2017 r. spółka miała 42,06 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej (wyniki finansowe za I półrocze br. ujmują szkodę poniesioną przez Eurocash w wyniku działalności podmiotów zewnętrznych uczestniczących w mechanizmie wyłudzenia VAT) w porównaniu z 112,32 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 17 465,14 mln zł w porównaniu z 15 865,99 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w okresie I-III kw. 2017 r. wyniosła 59,14 mln zł wobec 65,75 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Eurocash to największa polska grupa zajmująca się hurtową dystrybucją produktów żywnościowych, chemii gospodarczej, alkoholu i wyrobów tytoniowych (FMCG). W ramach prowadzonych przez Grupę Eurocash sieci franczyzowych i partnerskich skupionych jest ok. 13 tysięcy niezależnych sklepów detalicznych. Spółka jest notowana na GPW od 2005 r.

(ISBnews)