Strata netto Serinus Energy zwiększyła się r: r do 7,04 mln USD w III kw. 2017 r.Warszawa, 10.11.2017 (ISBnews) - Serinus Energy odnotował 7,04 mln USD skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 4,97 mln USD straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Strata przed opodatkowaniem wyniosła 7,13 mln USD wobec 5,02 mln USD straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 0,14 mln USD w III kw. 2017 r. wobec 1,21 mln USD rok wcześniej.

W okresie I-III kw. 2017 r. spółka miała 9,11 mln USD skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 44,48 mln USD straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 5,71 mln USD w porównaniu z 7,93 mln USD rok wcześniej.

"Na wydobycie w 2017 r. poważny wpływ miały kwestie pracownicze i niepokoje społeczne w Tunezji. Pole Chouech Es Saida pozostaje nieczynne od 28 lutego 2017 r., początkowo w związku z kwestiami pracowniczymi. Ponadto od 22 maja 2017 r. nieczynne było pole Sabria, ze względu na trwające w południowej części kraju niepokoje społeczne. Niepokoje społeczne zakończyły się na początku września i spółka wznowiła produkcję na Polu Sabria, w rezultacie średnie wydobycie w trzecim kwartale 2017 r. wyniosło 88 boe/d, co stanowiło spadek o 91%, w porównaniu do 1 008 boe/d w trzecim kwartale 2016 r." - czytamy w raporcie.

Serinus to międzynarodowa spółka prowadząca poszukiwania ropy naftowej i gazu. Posiada zdywersyfikowane portfolio projektów w Brunei, Tunezji i Rumunii. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r.

(ISBnews)