Zysk netto Getin Holding wzrósł r: r do 106,18 mln zł w III kw. 2017 r.Warszawa, 10.11.2017 (ISBnews) - Getin Holding odnotował 106,18 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 36,62 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 241,34 mln zł wobec 226,47 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 120,93 mln zł wobec 121,33 mln zł rok wcześniej.

Aktywa razem grupy wyniosły 27,59 mld zł na koniec III kw. 2017 r. wobec 25,84 mld na koniec 2016 r.

W okresie I-III kw. 2017 r. spółka miała 172,82 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 237,96 mln zł zysku rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w okresie I-III kw. 2017 r. wyniosła 3,42 mln zł wobec 35,8 mln zł zysku rok wcześniej.

Getin Holding jest holdingiem finansowym działającym na rynkach Europy Wschodniej. Akcje Getin Holding są notowane na GPW od 2001 roku.

(ISBnews)