Zysk netto Introlu spadł r: r do 2,4 mln zł w III kw. 2017 r.Warszawa, 10.11.2017 (ISBnews) - Introl odnotował 2,4 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 6,04 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 2,66 mln zł wobec 7,86 mln zł zysku rok wcześniej, zaś zysk EBITDA wyniósł 4,98 mln zł wobec 9,63 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 98,61 mln zł w III kw. 2017 r. wobec 102,79 mln zł rok wcześniej.

W okresie I-III kw. 2017 r. spółka miała 8,21 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 12,5 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 270,05 mln zł w porównaniu z 291,82 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-III kw. 2017 r. wyniósł 18,98 mln zł wobec 12,73 mln zł zysku rok wcześniej.

"Na 30 września 2017 r. miała miejsce aktualizacja wartości inwestycji tj. wycena posiadanych przez Introl S.A. 671 399 akcji spółki Mostostal Zabrze S.A. Zmniejszyła ona wynik netto w III kwartale 2017 r. o kwotę 60 tys. zł, w porównywalnym okresie 2016 r. było to zmniejszenie wyniku netto o 92 tys. zł." - czytamy w raporcie zarządu.

Introl to holding kilkunastu spółek głównie z branży energetyki, ochrony środowiska i automatyki przemysłowej. Jest notowany na GPW od 2007 r.

(ISBnews)