Zysk netto ZM Ropczyce spadł r: r do 3,71 mln zł w III kw. 2017 r.Warszawa, 10.11.2017 (ISBnews) - Zakłady Magnetyzowe Ropczyce odnotowały 3,71 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 4,48 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 5,23 mln zł wobec 4,71 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 70,27 mln zł w III kw. 2017 r. wobec 53,61 mln zł rok wcześniej.

W okresie I-III kw. 2017 r. spółka miała 10,84 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 9,72 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 202,86 mln zł w porównaniu z 174,66 mln zł rok wcześniej.

"Skonsolidowane przychody producenta materiałów ogniotrwałych w ostatnich trzech kwartałach osiągnęły poziom 202,9 mln zł (+16,1% r/r), najwyższy od 2010 roku. Zysk operacyjny w analizowanym okresie wyniósł 15,2 mln zł (+13,8% r/r.), a EBITDA 25,1 mln zł (+9,7% r/r). Wynik netto uplasował się na poziomie 10,8 mln zł (+11,6% r/r)" - czytamy w komunikacie.

Największy udział w przychodach Grupy w ostatnich trzech kwartałach miała sprzedaż w segmencie hutnictwa żelaza i stali, która wyniosła 110,7 mln zł (+22% r/r). Następnymi w kolejności były: sektor hutnictwa metali nieżelaznych z 34,6 mln zł przychodu (-17% r/r) oraz przemysł cementowo-wapienniczy z 34,4 mln zł przychodu (+21% r/r). Największą dynamiką sprzedaży charakteryzował się segment hutnictwa szkła, dla którego sprzedaż ukształtowała się na poziomie 6,3 mln zł (+322% r/r), podano także.

"W ostatnich miesiącach obserwujemy istotne zmiany w naszej branży na rynku światowym. Wprowadzenie zaostrzonej polityki środowiskowej w Chinach, poprzez chwilowe zamknięcie kopalń, istotnie wpłynęło na wzrost cen oraz na okresowe zmniejszenie dostępności podstawowych dla branży surowców do produkcji wyrobów ogniotrwałych. W rezultacie ceny wyrobów po latach presji kosztowej zaczęły ponownie rosnąć, a rynki wykazują wzrost elastyczności w zakresie podziału wyższych kosztów logistyki i dostaw. Staramy się wykorzystać ten okres pozytywnie, rozwijając sprzedaż na rynkach zagranicznych" - skomentował prezes Józef Siwiec, cytowany w komunikacie.

"Nasza strategia dywersyfikacji branżowej, produktowej i geograficznej znowu przynosi efekty. Hutnictwo żelaza i stali w Polsce odnotowało 18% wzrost w stosunku do roku poprzedniego. Wykorzystujemy ten fakt systematycznie rozwijając zakres sprzedaży w ramach kompleksowych projektów inwestycyjnych. Natomiast spadek sprzedaży w segmencie metali nieżelaznych wynikał z wysokiej bazy z ubiegłego roku, kiedy realizowaliśmy duży projekt w kraju oraz z przesunięć terminów realizacji. Jeżeli chodzi o hutnictwo szkła, to widzimy duży potencjał w tym segmencie. Ponad trzykrotny wzrost sprzedaży wynika z intensywnie rozwijanej współpracy z naszymi odbiorcami w Europie Zachodniej. Potrafimy odnaleźć się w każdym otoczeniu gospodarczym. Bacznie analizujemy rynek i szukamy swoich szans. Jak dotychczas z pozytywnym skutkiem" - dodał Siwiec.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-III kw. 2017 r. wyniósł 10,57 mln zł wobec 9,61 mln zł zysku rok wcześniej.

Zakłady Magnezytowe Ropczyce są producentem ceramicznych materiałów ogniotrwałych stosowanych jako elementy konstrukcyjne pieców i urządzeń cieplnych pracujących w wysokich temperaturach. Oferta spółki skierowana jest głównie do przemysłu stalowego, przemysłu metali nieżelaznych, przemysłu cementowo-wapienniczego, hutnictwa szkła, odlewnictwa, koksownictwa oraz do innych branż stosujących procesy wysokotemperaturowe. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r.

(ISBnews)