Średnio w sumie 56 proc. respondentów uznało członkostwo w NATO za korzystne dla ich kraju. W sondażu uwzględniono państwa Grupy Wyszehradzkiej, Niemcy, Rumunię, Chorwację, Słowenię i Bułgarię. Przebadano także dwa państwa, które nie należą do NATO: Austrię i Serbię. W tych dwóch krajach zapytano, czy członkostwo w NATO byłoby dla nich korzystne.

Najbardziej pozytywnie odnieśli się do Sojuszu mieszkańcy Polski. Aż 92 proc. uznało, ze członkostwo w NATO jest dla ich kraju raczej korzystne. Kolejne miejsca wśród najbardziej pronatowskich państw zajęły Rumunia (86 proc.) i Czechy (67 proc.). Na Węgrzech wskaźnik wyniósł 60 proc., a najniższy był w państwach, które do NATO nie należą, czyli Austrii (17 proc.) i Serbii (21 proc.).

Nieco gorsze notowania zebrały Stany Zjednoczone. W przebadanych państwach średnio 48 proc. respondentów zadeklarowało, że są raczej dobrego zdania o tym państwie. Najbardziej proamerykańskie były przy tym Rumunia (75 proc.), Polska (66 proc.) i Bułgaria (57 proc.), a najmniej Austria (26 proc.) i Słowenia (28 proc.). Na Węgrzech odsetek oceniających USA raczej pozytywnie wyniósł 42 proc.

Sondaż wykazał niskie poparcie dla amerykańskiego prezydenta Donalda Trumpa w badanych państwach. Tych, którzy oceniają go pozytywnie, tylko w Polsce było więcej niż mających o nim negatywną opinię – odsetek wyniósł odpowiednio 41 i 37 proc. Średnia pozytywnych opinii we wszystkich badanych państwach wynosiła 24 proc.

Najbardziej negatywne opinie Trump zebrał w Austrii (90 proc.), w Niemczech (82 proc.) i Słowenii (78 proc.). Na Węgrzech negatywnego zdania o nim było 76 proc. badanych.

"Biorąc pod uwagę, że mieszkańcy Europy Środkowej są pronatowscy i proamerykańscy, wyniki sondażu świadczą, że jednocześnie więcej oczekują oni od administracji Trumpa" – ocenili autorzy sondażu.

Badanych zapytano też, czy opowiadają się raczej za zacieśnieniem czy za rozluźnieniem więzów ich państw z USA w sferze politycznej i gospodarczej. Najwięcej zwolenników zacieśnienia więzów politycznych z USA było w Rumunii (74 proc.), Serbii (63 proc.) i Polsce (59 proc.), a najmniej w Austrii (10 proc.), Słowenii (31 proc.) i Czechach (32 proc.). Na Węgrzech wskaźnik ten wyniósł 37 proc. (29 proc. było przeciwnych zacieśnieniu więzi politycznych).

Jeśli chodzi o relacje gospodarcze z USA, we wszystkich badanych państwach przeważali zwolennicy ich zacieśnienia. Najwięcej było ich w Rumunii (80 proc.), Serbii (73 proc.) i w Polsce (70 proc.). Na Węgrzech wskaźnik ten wyniósł 54 proc.

Sondaż przeprowadzono w dniach 26 września – 27 października. Próba w każdym z państw liczyła 1000 osób. Margines błędu wyniósł 3,2 proc. W Polsce partnerem był Instytut Badań Rynkowych i Społecznych.