Strata netto Polimeksu-Mostostalu wyniosła 3,56 mln zł w III kw. 2017 r.Warszawa, 13.11.2017 (ISBnews) - Polimex-Mostostal odnotował 3,56 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 6,85 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 3,84 mln zł wobec 18,96 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 537,72 mln zł w III kw. 2017 r. wobec 769,13 mln zł rok wcześniej.

W okresie I-III kw. 2017 r. spółka miała 31,14 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 45,82 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 1 671,69 mln zł w porównaniu z 2 041,06 mln zł rok wcześniej.

"W okresie 9 miesięcy 2017 roku grupa kapitałowa Polimex-Mostostal zrealizowała przychody ze sprzedaży w wysokości 1 671 685 tys. zł (spadek w wysokości 18% w stosunku do danych porównywalnych za okres 9 miesięcy 2016 roku). W okresie sprawozdawczym grupa kapitałowa osiągnęła zysk z działalności operacyjnej w wysokości 66 387 tys. zł (w porównaniu do straty w wysokości 24 460 tys. zł w okresie 9 miesięcy 2016 roku). W okresie sprawozdawczym wzrosła wartość kosztów ogólnego zarządu (w okresie 9 miesięcy 2017 koszty ogólnego zarządu wyniosły 49 414 tys. zł, w okresie porównawczym: 45 706 tys. zł). Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej w okresie 9 miesięcy 2017 roku wyniósł 31 137 tys. zł (wobec straty netto za okres 9 miesięcy 2016 roku w wysokości 45 817 tys. zł)" - czytamy w raporcie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-III kw. 2017 r. wyniósł 40,16 mln zł.

Polimex-Mostostal S.A. jest firmą inżynieryjno-budowlaną, aktywną na rynku od 1945 roku. Wraz ze spółkami tworzącymi GK Polimex, realizuje usługi na zasadach generalnego wykonawstwa dla wielu branż przemysłu, w tym energetyki, chemii, przemysłu rafineryjno-petrochemicznego czy ochrony środowiska. Jego skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2 668 mln zł w 2016 r.

(ISBnews)