Zysk netto Erbudu wzrósł r: r do 7,82 mln zł w III kw. 2017 r.Warszawa, 14.11.2017 (ISBnews) - Erbud odnotował 7,82 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 7,08 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

"Grupa Erbud odnotowała w III kwartale 2017 r. wzrost wyniku netto oraz EBIT r/r pomimo trudnej sytuacji na rynku budowlanym, spowodowanej m.in. niedoborami kadrowymi, presją płacową, problemami z dostępnością i transportem materiałów oraz rosnącymi cenami materiałów budowlanych" - czytamy w prezentacji wynikowej.

Zysk operacyjny wyniósł 10,19 mln zł wobec 8,82 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 505,88 mln zł w III kw. 2017 r. wobec 425,39 mln zł rok wcześniej.

"Rosnące przychody ze sprzedaży (wzrost o 19% r/r) są efektem umacniającej się pozycji Grupy Erbud w krajowym budownictwie kubaturowym" - czytamy dalej.

W okresie I-III kw. 2017 r. spółka miała 14,96 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 3,87 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 1 282,2 mln zł w porównaniu z 1 213,56 mln zł rok wcześniej.

"W ujęciu narastającym, przychody ze sprzedaży Grupy ERBUD na koniec września 2017 r. wzrosły o 6% w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku, natomiast wynik ze sprzedaży był wyższy o 7% r/r. Na spadek tegorocznego wyniku netto w stosunku do roku ubiegłego wpłynęły wyższe koszty działalności finansowej oraz wyższa efektywna stopa podatkowa. Kwota 13,6 mln zł zawarta w ubiegłorocznym wyniku netto, który wyniósł łącznie 31,6 mln zł, to efekt zdarzeń jednorazowych" - napisano też w prezentacji.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-III kw. 2017 r. wyniósł 11,64 mln zł wobec 0,86 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Erbud to polska grupa budowlana świadcząca usługi w segmencie mieszkaniowym, komercyjnym, użyteczności publicznej oraz inżynieryjno-drogowym i energetycznym na terenie Polski i krajów europejskich. Jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r. W 2016 r. miała 1,79 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)