Wstępnie spodziewano się wzrostu o 1,4 proc.

We IX ceny konsumpcyjne wzrosły o 1,5 proc. rdr.

CPI bazowy rdr wzrósł w X o 0,9 proc., po wzroście we IX o 1,1 proc. i wobec wstępnych szacunków w X +0,9 proc. (PAP Biznes)