Strata netto z dz. kont. Multimedia Polska wyniosła 1,91 mln zł w III kw. 2017r.Warszawa, 16.11.2017 (ISBnews) - Multimedia Polska odnotowały 1,91 mln zł skonsolidowanej straty netto z działalności kontynuowanej w III kw. 2017 r. wobec 10,3 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Spółka zwróciła uwagę, że działalność energetyczna została sprzedana poza grupę w lipcu 2017 r., stąd statystyki operacyjne nie obejmują już tej działalności, a wynik finansowy ukazuje działalność energetyczną jako działalność zaniechaną do dnia sprzedaży spółki Multimedia Polska Energia sp. z o.o. Wobec tego zarówno wyniki finansowe, jak i dane operacyjne są nieporównywalne do publikowanych wcześniej tj. do trzeciego kwartału 2016 roku.

Zysk operacyjny wyniósł 14,27 mln zł wobec 31,07 mln zł zysku rok wcześniej.

"Skorygowana EBITDA za trzy pierwsze kwartały 2017 r. wyniosła 252,9 mln zł wobec 258,0 mln zł rok wcześniej. Zwracamy uwagę, że w związku z wydzieleniem działalności energetycznej wynik za trzy pierwsze kwartały 2016 r. uległ przekształceniu w celu zachowania porównywalności danych" - czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 166,9 mln zł w III kw. 2017 r. wobec 172,44 mln zł rok wcześniej.

W okresie I-III kw. 2017 r. spółka miała 8,93 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej w porównaniu z 25,76 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 510,18 mln zł w porównaniu z 522,88 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-III kw. 2017 r. wyniósł 2,93 mln zł wobec 3,36 mln zł zysku rok wcześniej.

"Grupa odnotowała [w I-III kw. br.] wzrost przychodów w segmencie telewizji o 3,5% w odniesieniu do roku poprzedniego (z 273 mln zł do 282,7 mln zł) oraz pozostałych przychodów o 37,4% (z 11,8 mln zł do 16,2 mln zł). Sprzedaż w segmencie internetu była niższa o 10,0% (z 168,4 mln zł do 151,5 mln zł) a telefonii o 14,2% r/r (z 69,7 mln zł do 59,8 mln zł)" - czytamy w komunikacie.

Po pierwszych 9 miesiącach 2017 r. struktura przychodów z poszczególnych segmentów była następująca: przychody z segmentu telewizji stanowiły 55,4%, z internetu 29,7%, z telefonii 11,7%, a pozostałe przychody stanowiły 3,2%.

Na koniec września 2017 r. Grupa Multimedia Polska dostarczała swoim klientom 1,73 mln usług (RGU), czyli o 3,8% więcej niż na koniec września roku ubiegłego. Wzrost RGU związany był ze wzrostem w zakresie segmentu telewizyjnego oraz segmentu internetu.

Wskaźnik liczby usług na jednego klienta wzrósł i wyniósł 2,29 na koniec września 2017 r. wobec 2,11 na koniec września 2016 r. Średni miesięczny przychód na jednego klienta (ARPU) wyniósł 69,0 zł w porównaniu do 68,3 zł rok wcześniej, podano także w komunikacie.

"Na koniec września 2017 r. Grupa Multimedia Polska świadczyła usługi na rzecz ponad 757,5 tys. klientów telekomunikacyjnych, z których: 324 tys. korzystało z jednej usługi, 315 tys. z dwóch, a 118,5 tys. z co najmniej trzech usług" - czytamy dalej.

W pierwszych trzech kwartałach 2017 r. grupa poniosła nakłady inwestycyjne w wysokości 163,9 mln zł. W ramach 147,3 mln zł przeznaczonych na rozbudowę, modernizację i utrzymanie własnych sieci – 94,3 mln zł stanowiły inwestycje rozwojowe, związane bezpośrednio ze zwiększeniem zasięgu usług i aktywacją nowych abonentów, a 53 mln zł tzw. inwestycje utrzymaniowe związane z zapewnieniem ciągłości świadczenia usług, podano także.

"Prezentowane wyniki w pełni odzwierciedlają sytuację rynkową w jakiej działamy, charakteryzującą się olbrzymią dynamiką rozwoju usług mobilnych i związaną z tym ciągle rosnącą presją konkurencyjną, zwłaszcza w obszarze usług internetowych. Usługi mobilne zarówno cenowo, jak i zakresem oferty stały się niezwykle atrakcyjne nawet dla bardzo wymagających klientów. A realnym substytutem internetu stacjonarnego stał się 'domowy' modem LTE" - skomentował prezes Andrzej Rogowski, cytowany w komunikacie.

"Fakt, że wciąż czekamy na decyzję UOKiK w sprawie przejęcia naszej Grupy przez UPC Polska, nie ułatwia prowadzenia biznesu. Taka sytuacja hamuje rozwój firmy i w zasadzie uniemożliwia podejmowanie racjonalnych decyzji związanych z rozwojem technologicznym w celu zwiększania zakresu i jakości usług. Ponadto, jak mówiłem wcześniej, aby przygotować firmę do potencjalnej konsolidacji musieliśmy odsprzedać biznes energetyczny i jesteśmy w trakcie sprzedaży biznesu ubezpieczeniowego. Mamy jednak nadzieję, że finalizacja procesu akwizycji naszej spółki będzie miała miejsce w niedługim czasie. Pozwoli to na naszych obecnych rynkach zdynamizować działania pro rozwojowe przez większego gracza, posiadającego niezbędne zasoby intelektualne i finansowe dla dalszych inwestycji w rozwój stacjonarnych usług telekomunikacyjnych w Polsce, co do których skala potrzeb jest nadal olbrzymia" - podsumował prezes.

(ISBnews)