Zysk operacyjny wyniósł 0,37 mln zł wobec 1,98 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 10,89 mln zł w III kw. 2017 r. wobec 9,34 mln zł rok wcześniej.

W okresie I-III kw. 2017 r. spółka miała 2,1 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 4,7 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 47,18 mln zł w porównaniu z 31,8 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w okresie I-III kw. 2017 r. wyniosła 0,96 mln zł wobec 2,79 mln zł straty rok wcześniej.

Grupa Wikana to jeden z największych deweloperów działających w południowo-wschodniej Polsce. Od 1997 roku akcje spółki notowane są na warszawskiej giełdzie.

(ISBnews)