Zysk operacyjny wyniósł 1,31 mln zł wobec 1,89 mln zł zysku rok wcześniej.


Skonsolidowane przychody z działalności podstawowej sięgnęły 23,09 mln zł w III kw. 2017 r. wobec 20,58 mln zł rok wcześniej.

W okresie I-III kw. 2017 r. spółka miała 2,83 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 1,29 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach z działalności podstawowej, w wysokości 68,96 mln zł w porównaniu z 59,09 mln zł rok wcześniej.

"W okresie I-III kw. 2017 r. we wszystkich segmentach odnotowany został zysk, co przełożyło się na skonsolidowany zysk na działalności na poziomie 5 865 tys. zł (wobec 2 264 tys. zł rok wcześniej) oraz 2 826 tys. zł skonsolidowanego zysku netto (w porównaniu z 1 403 tys. zł rok wcześniej).Z uwagi na fakt, że udział Ipopema Securities w Ipopema Business Consulting wynosi 50,02%, a w Ipopema Financial Advisory – 78% (bezpośrednio i pośrednio), zysk przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 2 827 tys. zł ( 1 tys. zł stanowi strata przypisana udziałom niekontrolującym)" - czytamy w raporcie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-III kw. 2017 r. wyniósł 2,31 mln zł wobec 0,33 mln zł zysku rok wcześniej.

Ipopema Securities to grupa finansowa notowana na warszawskiej giełdzie od maja 2009 roku.

(ISBnews)