Strata netto Wojasa zmniejszyła się r: r do 0,69 mln zł w III kw. 2017 r.Warszawa, 20.11.2017 (ISBnews) - Wojas odnotował 0,69 mln zł skonsolidowanej straty netto w III kw. 2017 r. wobec 1,52 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Strata operacyjna wyniosła 0,6 mln zł wobec 0,74 mln zł straty rok wcześniej.

"Wynik na działalności operacyjnej (EBIT) wyniósł w III kwartale 2017 r. minus 604 tys. zł w porównaniu do minus 737 tys. zł w III kwartale 2016 r. [...] W działalności finansowej uzyskane wyniki w III kwartale 2017 r. były lepsze niż rok temu o 363 tys. zł. Po uwzględnieniu podatku dochodowego i odroczonego, grupa kapitałowa Wojas S.A. w III kwartale 2017 r. zanotowała stratę netto na poziomie 689 tys. zł vs strata netto 1 515 tys. zł w III kwartale 2016 r." - czytamy w raporcie.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 53,72 mln zł w III kw. 2017 r. wobec 52,45 mln zł rok wcześniej.

"Skonsolidowane przychody netto ze sprzedaży ogółem w III kwartale 2017 r. osiągnęły wielkość 53 716 tys. zł i wzrosły o 2,4% r/r. [...] Skonsolidowana procentowa marża brutto spadła z 44,9% w III kwartale 2016 r. do 44,0% w III kwartale 2017 r., przy czym wartościowa marża brutto wzrosła o 96 tys. zł. Na spadek skonsolidowanej procentowej marży brutto w III kwartale 2017 r. wpływ miało: mniejszy udział sprzedaży detalicznej w sprzedaży ogółem, a także realizacja większych akcji promocyjnych i rabatowych w sprzedaży detalicznej, szczególnie w okresie wyprzedaży kolekcji wiosna/ lato 2017 , tj. lipiec - sierpień" - czytamy także.

W okresie I-III kw. 2017 r. spółka miała 2,34 mln zł skonsolidowanej straty netto w porównaniu z 2,52 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 161,9 mln zł w porównaniu z 159,3 mln zł rok wcześniej.

"Po 9 miesiącach 2017 r. skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły 161 899 tys. zł, co oznacza wzrost o 1,6% w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego. Sprzedaż detaliczna spadła o 0,5% r/r, sprzedaż hurtowa wzrosła o 22% r/r, a sprzedaż materiałów i półproduktów do kooperantów wzrosła o 6,9% r/r. Udział sprzedaży detalicznej w sprzedaży ogółem po 9 miesiącach 2017 wyniósł 84,1% vs 85,9% po 9 miesiącach 2016 r." - czytamy dalej.

Sprzedaż detaliczna realizowana jest przez własną sieć sprzedaży w Polsce, Słowacji, Czechach, Białorusi i w Rumunii. W ciągu roku sieć ta zwiększyła się o 3 salony, przyrost sieci nastąpił w Rumunii. Skonsolidowana sprzedaż detaliczna spadła o 0,5% r/r. i wyniosła 136,1 mln zł po 9 miesiącach 2017 r. Krajowa sprzedaż stacjonarna, poprzez stacjonarne salony sprzedaży wyniosła 108,8 mln zł co oznacza spadek o 5,4% r/r. Własny kanał sprzedaży e - commerce (e-sklep krajowy), realizowany poprzez platformę https://wojas.pl/ zanotował 28,6 % dynamikę wzrostu r/r, a wielkość tej sprzedaży po 9 miesiącach 2017 r. wyniosła 13,4 mln zł. Tym samym udział sklepu internetowego w krajowej sprzedaży detalicznej wyniósł 11%, podano także.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-III kw. 2017 r. wyniósł 0,72 mln zł wobec 0,68 mln zł straty rok wcześniej.

Wojas to jeden z największych producentów obuwia w Polsce, notowany na warszawskiej giełdzie od 2008 r. W 2016 r. spółka odnotowała 229 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)