Zysk netto Mirbudu spadł r: r do 6,78 mln zł w III kw. 2017 r.Warszawa, 20.11.2017 (ISBnews) - Mirbud odnotował 6,78 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 14,56 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 11,83 mln zł wobec 22,25 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 244,41 mln zł w III kw. 2017 r. wobec 227,78 mln zł rok wcześniej.

W okresie I-III kw. 2017 r. spółka miała 15,75 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 18,67 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 577,99 mln zł w porównaniu z 527,59 mln zł rok wcześniej.

"Na wynik grupy miały wpływ przede wszystkim bardzo dobre wyniki w segmencie deweloperskim. Na koniec III kwartału to właśnie w segmencie deweloperskim zanotowano największy wzrost przychodów, bo aż o ponad 50 mln zł" - wskazano w komunikacie.

"Działająca w ramach Grupy Mirbud spółka deweloperska JHM Development osiąga coraz lepsze rezultaty, które są wynikiem przemyślanej, dobrze zaplanowanej strategii rozwoju segmentu deweloperskiego grupy. Już dziś mamy pewność, że zapowiadane przez nich osiągnięcie poziomu sprzedaży 300 mieszkań w tym roku nie tylko zostanie zrealizowane, ale nawet znacznie przekroczone" - podsumował prezes Jerzy Mirgos, cytowany w komunikacie.

"Tym samym wzrósł udział tego segmentu w przychodach grupy do 11% z 3%. Nadal dominującym obszarem działalności Grupy Mirbud, generującym ponad 80% przychodów jest segment usług budowlano-montażowych. „Utrzymanie ubiegłorocznego poziomu przychodów i zysku w tym segmencie to wynik realizacji licznych inwestycji w ramach intensywnie rozwijanej współpracy z międzynarodowymi deweloperami powierzchni magazynowej, a także realizacji dużych kontraktów drogowych, takich jak S-3, S-5, Obwodnica Bolkowa, czy łącznik Obwodnicy Inowrocławia" - dodał Mirgos.

Po 9 miesiącach zysk Grupy Mirbud ze sprzedaży brutto jest na zbliżonym do ubiegłorocznego poziomie i wynosi 64,4 mln zł (+1 mln zł r/r). Największy wzrost zanotowano w segmencie deweloperskim, wypracowany tam zysk jest o 11 mln zł. wyższy niż w analogicznym okresie ubiegłego roku, co zapewniła rentowność na poziomie 20%. Mimo, iż nieznacznemu obniżeniu uległa rentowność segmentu budowlanego, to pozostała ona nadal na wysokim poziomie i wynosi 8,41%. Na nieznacznie niższy poziom zysku brutto na sprzedaży w segmencie budowlanym wpływ miało zmniejszenie przychodów z realizowanych rentownych kontraktów drogowych oraz spadek rentowności budownictwa użyteczności publicznej, wynikający z końcowego rozliczania kontraktu w Gliwicach, podano także.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-III kw. 2017 r. wyniósł 4,28 mln zł wobec 8,21 mln zł zysku rok wcześniej.

Mirbud S.A. działa przede wszystkim jako generalny wykonawca lub generalny realizator we wszystkich segmentach budownictwa. Od 2008 r. spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie. W 2016 r. miał 773 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)