GUS: Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej wzrósł m: m do 5,4 pkt w XIWarszawa, 22.11.2017 (ISBnews) - Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK) wzrósł o 0,8 pkt proc. m/m w listopadzie br. i wyniósł plus 5,4 pkt (i wzrósł o 7,8 pkt proc. r/r), wynika z badań przeprowadzonych przez Główny Urząd Statystyczny (GUS) i Narodowy Bank Polski (NBP), opublikowanych przez GUS.

"Dla większości składowych wskaźnika odnotowano wartości wyższe niż przed miesiącem. Największy wzrost wystąpił w przypadku oceny przyszłej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego (wzrost o 3,4 pkt proc.) a w dalszej kolejności obecnej możliwości dokonywania ważnych zakupów (wzrost o 1 pkt proc.). Niższa niż przed miesiącem wartość wystąpiła dla wskaźnika obecnej sytuacji ekonomicznej kraju (spadek o 1,6 pkt proc.)" - czytamy w komunikacie.

Wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej (WWUK), syntetycznie opisujący oczekiwane w najbliższych miesiącach tendencje konsumpcji indywidualnej wzrósł o 1,8 pkt proc. m/m (i o 8,8 pkt r/r) i wyniósł 3,4 pkt, podano także.

"Na wzrost wartości wskaźnika wpłynęły głównie oceny przyszłego poziomu bezrobocia (wzrost o 4,3 pkt proc.) oraz przyszłej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego (wzrost o 3,4 pkt proc.) Obniżyła się natomiast ocena dotycząca możliwości przyszłego oszczędzania pieniędzy (spadek o 0,8 pkt proc.)." - czytamy dalej w komunikacie.

Od stycznia 2004 r. badanie koniunktury konsumenckiej prowadzone jest z częstotliwością miesięczną - jako badanie wspólne GUS i NBP. W tym miesiącu przeprowadzono 1 440 wywiadów w okresie 6-15 listopada 2017 r. (w tym 84 metodą CATI).

(ISBNews)