Hajnówka ma list intencyjny ws. budowy 50 mieszkań w ramach Mieszkania+Warszawa, 23.11.2017 (ISBnews) - Hajnówka i Krajowy Zasób Nieruchomości podpisały list intencyjny w sprawie budowy mieszkań w ramach programu Mieszkanie+, podało Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa (MIB). List dotyczy budowy około 50 mieszkań w Hajnówce, dodano.

"Podpisanie listu odbyło się w ramach współorganizowanej przez wojewodę podlaskiego i MIB regionalnej konferencji 'Krajowy Zasób Nieruchomości oraz inne inicjatywy legislacyjne Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa'. Podczas spotkania rozmawiano o inicjatywach legislacyjnych rządu dotyczących systemu planowania i zagospodarowania przestrzennego i szansach, jakie program Mieszkanie+ daje gminom i lokalnym społecznościom" - czytamy w komunikacie.

Krajowy Zasób Nieruchomości (KZN) gospodaruje nieruchomościami Skarbu Państwa, które mając mieszkaniowy potencjał inwestycyjny zostały przekazane do zasobu. KZN kieruje się zasadą zrównoważonego rozwoju, ma zwiększać dostępność mieszkań i kształtować stabilne ramy finansowania budownictwa mieszkaniowego, dodano.

(ISBnews)