Strata netto Qumaka zwiększyła się r: r do 10,29 mln zł w III kw. 2017 r.Warszawa, 24.11.2017 (ISBnews) - Qumak odnotował 10,29 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 4,07 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Strata operacyjna wyniosła 10,01 mln zł wobec 2,19 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 62,65 mln zł w III kw. 2017 r. wobec 111,02 mln zł rok wcześniej.

"Częściowo wynik został ukształtowany przez odpisy i rezerwy będące elementem porządkowania finansów grupy (o łącznej wysokości 4,6 mln zł.). Uwzględniono w nich m.in. odpis na należności trudno ściągalne oraz zaniechane inwestycje. Zabiegi te nie mają charakteru gotówkowego ani bezpośredniego związku z działalnością operacyjną spółki w III kw. 2017 r. i są elementem porządkowanie finansów grupy" - czytamy w komunikacie.

Największy udział w przychodach w spółki III kw. 2017 r. miały rozwiązania z obszaru infrastrukturalnego, które odpowiadały za 41% przychodów. Były one jednak w tym segmencie o prawie połowę niższe niż przed rokiem. Jednocześnie Qumak odnotowuje konsekwentny wzrost przychodów z obszaru szeroko rozumianych usług outsourcingowych, który obecnie odpowiada już za 20% sprzedaży spółki i dynamicznie rośnie, podała spółka.

Przypomniała, że zawarła w III kwartale m.in. umowę ramową na świadczenie usług z obszaru outsourcingu dla jednego z największych w Polsce przedsiębiorstw elektroenergetycznych, podpisała także trzyletni kontrakt na usługi zapewniające wsparcie sprzętowe dla Komendy Głównej Policji o wartości 4,8 mln zł, wymieniono także.

Obecnie portfel zamówień spółki na lata 2017-2018 wynosi 146,5 mln zł, podkreślono również.

Zarząd Qumak intensywnie pracuje nad implementacją planu naprawczego, wskazano także w materiale.

"Według nas, obecne problemy spółki wynikają głównie z decyzji podejmowanych w przeszłości i są to przede wszystkim: niewłaściwie kontrolowane koszty działalności bieżącej, niedopasowanie do obecnej skali działania, historyczne porażki w realizacji strategicznych kontraktów oraz odejścia niektórych managerów wraz z całymi zespołami do konkurencji. Istotne było również drastyczne pogorszenie koniunktury na rynku IT w Polsce. Teraz koncentrujemy się na przyszłości: wzroście sprzedaży i efektywności realizacji, a dostrzegalne już ożywienie na rynku zdaje się nam sprzyjać" - powiedział prezes Sławomir Połukord, cytowany w komunikacie.

Zgodnie z zaprezentowanymi założeniami do planu naprawczego, priorytetami zarządu będzie w najbliższym czasie: ograniczanie kosztów funkcjonowania spółki, poszukiwanie możliwości wznowienia finansowania zewnętrznego (faktoring i linie gwarancyjne), zmiana struktury organizacyjnej, utrzymanie funkcjonującego biznesu. Jednocześnie zarząd rozpoczął proces wnioskowania do akcjonariuszy o zgodę na emisję do 30 mln akcji, podano także.

W okresie I-III kw. 2017 r. spółka miała 52,16 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 10,59 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 209,07 mln zł w porównaniu z 287,06 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w okresie I-III kw. 2017 r. wyniosła 51,52 mln zł wobec 9,09 mln zł straty rok wcześniej.

Qumak jest polską spółką informatyczno-technologiczną, notowaną na GPW od 2006 r. Oferuje innowacyjne rozwiązania IT dla sektora prywatnego i publicznego, świadczy usługi obejmujące: konsulting i doradztwo, projektowanie i wdrażanie rozwiązań, wsparcie techniczne i serwisowe oraz rozbudowę rozwiązań.

(ISBnews)