W 2016 r. całkowita produkcja rolna w Unii Europejskiej (UE) wyniosła 405,0 miliardów euro w cenach podstawowych, co stanowi spadek o 2,8 proc. w porównaniu z 2015 r.

Wśród wszystkich państwach członkowskich najwyższą całkowitą produkcję rolną miała Francja. Francuskie rolnictwo wyprodukowało produkty rolne o łączne wartości 70,3 mld euro, czyli 17 proc. całkowitej produkcji rolnej UE w 2016 r.

Za Francją znalazły się Włochy (z produkcją na poziomie 53,4 mld euro, 13 proc.), Niemcy (52,9 mld euro, 13 proc.), Hiszpania (46,8 mld euro, 12 proc.), Wielka Brytania (27,9 mld euro, 7 proc.), Holandia (27,0 mld euro lub 7 proc.) i Polska (22,4 mld euro lub 6 proc. całej produkcji w UE).

Parząc na cały wspólny rynek produkcja rola spadła, jednak wśród poszczególnych państw członkowskich znalazła się grupa państw, które w 2016 r. zwiększyły produkcję płodów rolnych. W ujęciu względnym największy wzrost, o 10,7 proc., odnotowano na Słowacji. Na drugim miejscu znalazła się Polska. Nasi rolnicy wyprodukowali w 2016 roku płody rolna o łącznej wartości 97,8 mld zł, co w przeliczeniu na wspólna walutę daje kwotę 22,4 mld euro. To o 4,6 proc. więcej niż w 2015 roku.

Kolejne z dodatnią zmianą wielkości produkcji były: Węgry (+ 4,1 proc.), Czechy (+ 3,5 proc.) i Chorwacja (+ 3,4 proc.). Poza nimi jeszcze siedem państw odnotowało wzrost produkcji rolnej: Hiszpania, Luksemburg, Holandia, Cypr, Rumunia, Austria, Irlandia.  

Na wartość produkcji rolnej wpływa kombinacja dwóch czynników: zmiany cen produktów i zmiany objętości produkcji.

Spadek wartości produkcji rolnej UE o 2,8 proc. w 2016 r. w porównaniu z 2015 r. można przypisać głównie spadkowi (o 3,3 proc.) produkcji zwierzęcej. Główna przyczyną zmniejszenia hodowli był obniżka cen produktów zwierzęcych o 4,9 proc., który częściowo zrekompensowany został wzrostem w objętości produkcji (o 1,7 proc.). Ogólny spadek wartości produkcji zwierzęcej wynika głównie ze spadku o 5,2 proc. w przypadku mleka oraz o 3,6 proc. w przypadku hodowli bydła.

W przypadki produkcji roślinnej sadek produkcji w UE wyniósł 2,5 proc. Złożyły się na to spadek cen ceny roślinnych płodów rolnych o 1,8 proc. i jednoczesne zmniejszenie objętości produkcji o 0,7 proc.

Największy wpływ na zmniejszenie produkcji roślinnej w całej UE miał spadek produkcji zbóż o 13,5 proc., który został zrekompensowany wzrostem o 23,5 proc. w przypadku ziemniaków, o 4,5 proc. w przypadku roślin paszowych i o 2,7 proc. w przypadku upraw przemysłowych.

W Polsce produkcja roślinna wzrosła o 6,5 proc. co dało nam czwarte miejsce wśród państw Wspólnoty, za Słowacją, Węgrami i Czechami. Zanotowany w Polsce przyrost produkcji zwierzęcej wynosił w 2016 r. 3,4 proc. W tym asortymencie większy od nas wzrost zanotowały tyko Cypr i Luksemburg.

Procentowa zmiana wartości produkcji rolnej w latach 2016 - 2015