Zysk netto Playway wzrósł r: r do 7,63 mln zł w III kw. 2017 r.,Warszawa, 27.11.2017 (ISBnews) - Playway odnotował 7,63 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 1,73 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 9,19 mln zł wobec 2 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody sięgnęły 16,19 mln zł w III kw. 2017 r. wobec 4,59 mln zł rok wcześniej.

W okresie I-III kw. 2017 r. spółka miała 10,75 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 4,44 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach w wysokości 27,99 mln zł w porównaniu z 12,7 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-III kw. 2017 r. wyniósł 12,67 mln zł wobec 4,57 mln zł zysku rok wcześniej.

PlayWay S.A., który w październiku 2016 roku zadebiutował na rynku głównym GPW, to inkubator zespołów deweloperskich, które tworzą gry komputerowe i mobilne w oparciu o pomysły własne oraz pomysły opracowane w centrali spółki. Grupa współpracuje z ponad 40 zespołami twórców gier.

(ISBnews)