Marszałek Kuchciński w poniedziałek uczestniczył w uroczystościach barbórkowych Oddziału Geologii i Eksploatacji (OGiE) PGNiG.

Kuchciński w swoim wystąpieniu podkreślił, że jednym z najważniejszych strategicznych celów Polski jest zapewnienie bezpieczeństwa, także energetycznego: państwu, przedsiębiorstwom, a zwłaszcza wszystkim obywatelom, gospodarstwom domowym. I, jak mówił, państwo realizuje ten cel m.in. przez takie przedsiębiorstwo jak PGNiG.

Reklama

„Możemy śmiało dzisiaj powiedzieć, że pracujecie państwo w przedsiębiorstwie o znaczeniu strategicznym dla Polski i – śmiem twierdzić także – dla bezpieczeństw całej Europy Środkowej” – zaznaczył marszałek Sejmu, zwracając się do zebranych.

„Trudno sobie wyobrazić życie codziennie w sytuacji kryzysu energetycznego, a przecież gaz należy do tych jednych z najważniejszych nośników energii” – dodał.

Przemawiając do górników Kuchciński przypomniał, że jeszcze niedawno niemal zapomniano, że Podkarpacie „należy do kilku ojczyzn górnictwa na naszych ziemiach”.

W połowie XIX stulecia na Podkarpaciu, po raz pierwszy na świecie, rozpoczęto eksploatację ropy naftowej. Najstarsza na świecie kopalnia ropy, szyb Franek, powstała w Bóbrce k. Krosna. „Mamy wiedzę sprzed prawie 200 lat. Tradycje górnictwa naftowego i gazowego sięgają naszych terenów między Gorlicami a Borysławiem” – przypomniał Kuchciński.

Jego zdaniem obchodzenie święta górniczego w Przemyślu jest formą nie tylko uszanowania wielkiej pracy górników i ich święta, ale także przypomnieniem tego ważnego dziedzictwa.

W czasie uroczystości przypomniano, że w Przemyślu znajduje się największe złoże gazu ziemnego w Polsce, które w przyszłym roku będzie obchodzić 60. rocznicę.

„Myślę, że organizatorom, którzy wybrali właśnie to miasto na obchody górniczego święta nie chodziło tylko o to, żeby podkreślić, że tu zaczęła się eksploatacja pod koniec lat 50. (XX wieku – PAP) tego złoża, ale przede wszystkim, aby pokazać rodzącą się perspektywę nowych odkryć, właśnie tutaj w Przemyślu, na tym złożu, jak i w okolicy” – mówił członek rady nadzorczej PGNiG Stanisław Sieradzki.

Z kolei prezes PGNiG Piotr Woźniak zapowiedział, że rejonami wydobywczymi, na które firma będzie kłaść największy nacisk inwestycyjny, to „w pierwszej kolejności będzie Podkarpacie i Karpaty”.

Zauważył, że w Przemyślu jest największe złoże gazu ziemnego w Polsce. „Wykonano tutaj ponad 500 wierceń różnego typu, z których trzysta kilkanaście nadal pracuje, ale będzie pracować lepiej niż do tej pory, dlatego że już stosujemy, już wypróbowaliśmy i na szerszą skalę zastosujemy metody i techniki wydobywcze, które pozwolą znakomicie zwiększyć wydatek gazowy ze złoża Przemyśl” – zapewnił Woźniak.

Dodał jednocześnie, że firma zaczyna zakrojone na bardzo dużą skalę roboty w głębokich Karpatach. To – jak mówił – prace, które „pochłaniają ogromne inwestycje, ale są najbardziej perspektywiczne z punktu widzenia rozwoju spółki”.

W poniedziałek w Przemyślu na Zamku Kazimierzowskim odbyły się uroczystości barbórkowe OGiE PGNiG.

Na zakończenie uroczystości najbardziej zaangażowanym i aktywnym pracownikom wręczono nagrody i odznaczenia. (PAP)

autor: Agnieszka Pipała

edytor: Anna Mackiewicz